Trong một tiền kiếp khi Đức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Ba-la-mật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì. Vua cha sai người đánh xe chôn sống Ngài. Temiya biểu hiện một lòng dũng cảm phi thường và sau đó, quyết định sống đời xuất gia....

Khí (life-energy) là vật chất cực nhỏ, hoạt động rất mạnh và liên tục trong cơ thể. Phế (Lung) là cơ quan chủ khí, Thận (Kidney) là cơ quan chứa khí. Trong cơ thể con người nói chung và phụ nữ nói riêng. Khí (life-energy) đều xuất phát từ Phế (Lung) và thu nạp về Thận (Kidney). Khí (life-energy) có vai trò duy trì và điều tiết sự chuyển hóa, trao đổi chất trong cơ thể. Vận động của khí dừng cũng có nghĩa là sự sống chấm dứt....

Quy luật về quan hệ giữa các thành tố của triết lý âm dương là: Âm dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau, và Âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm...

Everyone would like to lead a happier life, but few know what that would mean or how to accomplish it. Ai cũng muốn có một đời sống hạnh phúc hơn, nhưng ít người hiểu được điều này có nghĩa là gì, hay biết cách tạo ra hạnh phúc....

Meditation is a method to develop beneficial states of mind. Physically, meditation has been shown to actually build up new neural pathways. Thiền là một phương pháp để phát triển những tâm thái hữu ích. Như đã được chứng minh, về mặt thể chất thì thiền thật sự tạo ra những đường dây thần kinh mới....

Religion: The exiled Tibetan Buddhist leader, who describes himself as a simple monk, is globally respected. His teach-in in L.A. this week is a hot ticket. Tôn Giáo: Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng lưu vong, ngài tự nhận mình là một nhà sư đơn giản, nhưng ngài lại được tôn trọng trên toàn cầu. Một buổi hội họp để thảo luận về chủ đề được quần chúng quan tâm ở Los Angeles, tiểu bang California (L.A.), trong tuần lễ nầy được xem là buổi bán vé nóng vì vé bán rất chạy....

To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Tha thứ có nghĩa là chúng ta thả một người ra khỏi nhà tù, và thật là ngạc nhiên, khi thấy chính mình là người tù nầy....

If some difficult people don’t appreciate our actions, no harm. We can never expect to receive everyone’s approval. Nếu có một số người khó tính không trân quý hành động của chúng ta, điều nầy không có hại gì cả. Chúng ta không thể nào luôn mong đợi sự chấp thuận của tất cả mọi người....

“Well,” concluded Socrates, “if what you want to tell me is neither true nor good or even useful, why tell it to me at all?” “Thế thì”, Socrates kết luận, “chuyện ông sắp kể về bạn tôi, là chuyện không đúng, cũng không tốt, cũng không hữu dụng, thế thì tại sao ông cần phải kể?”...

Suddenly he bellowed at me, “You stupid boy! Why are you so busy when you don’t even know where you came from and where you are going?” Bất thình lình, nhà sư hét to lên vào tai tôi, "Con thật là một cậu bé ngu ngốc! Tại sao con rất bận rộn, mà con lại không biết con đang đi về đâu, và con đã từ đâu đến?" ...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31