Văn Hóa - Culture

Thanksgiving Season. This is a true story in Orange County, CA. Mùa Lễ Tạ Ơn. Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở Quận Cam, CA.

Year after year when beach blossoms bloomed.
An elderly learned man was seen,
Displaying his ink well and red papers
On the roadside where people were walking by.

Mỗi năm hoa đào nở.

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tầu giấy đỏ.

Bên phố đông người qua.

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31