Stories - Truyện

Religion: The exiled Tibetan Buddhist leader, who describes himself as a simple monk, is globally respected. His teach-in in L.A. this week is a hot ticket. Tôn Giáo: Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng lưu vong, ngài tự nhận mình là một nhà sư đơn giản, nhưng ngài lại được tôn trọng trên toàn cầu. Một buổi hội họp để thảo luận về chủ đề được quần chúng quan tâm ở Los Angeles, tiểu bang California (L.A.), trong tuần lễ nầy được xem là buổi bán vé nóng vì vé bán rất chạy....

To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Tha thứ có nghĩa là chúng ta thả một người ra khỏi nhà tù, và thật là ngạc nhiên, khi thấy chính mình là người tù nầy....

If some difficult people don’t appreciate our actions, no harm. We can never expect to receive everyone’s approval. Nếu có một số người khó tính không trân quý hành động của chúng ta, điều nầy không có hại gì cả. Chúng ta không thể nào luôn mong đợi sự chấp thuận của tất cả mọi người....

“Well,” concluded Socrates, “if what you want to tell me is neither true nor good or even useful, why tell it to me at all?” “Thế thì”, Socrates kết luận, “chuyện ông sắp kể về bạn tôi, là chuyện không đúng, cũng không tốt, cũng không hữu dụng, thế thì tại sao ông cần phải kể?”...

Suddenly he bellowed at me, “You stupid boy! Why are you so busy when you don’t even know where you came from and where you are going?” Bất thình lình, nhà sư hét to lên vào tai tôi, "Con thật là một cậu bé ngu ngốc! Tại sao con rất bận rộn, mà con lại không biết con đang đi về đâu, và con đã từ đâu đến?" ...

No matter how many times a day I meditate, I will never be as calm as President Obama appears to be. Không cần biết trong một ngày tôi đã ngồi thiền được bao nhiêu lần, tôi sẽ không bao giờ xuất-hiện bình tĩnh giống như ông Tổng Thống Obama....

"There was once a donkey who used to listen to the crickets sing. The donkey thought, 'How wonderful to be able to sing like that!' He asked the other animals what the crickets' secret was, and they told him that the crickets drink dew. “Có một con lừa thường lắng nghe con dế kêu. Con lừa nghĩ “Làm sao nó có thể hát hay như con dế vậy!”. Con lừa đi hỏi những con vật khác để biết được bí quyết của con dế. Những con vật khác nói là con dế nhờ uống nước sương nên có giọng hát hay....

Once upon a time, there was a seed and because it was only a seed, nobody cared to notice it. Ngày xưa có một hạt giống, và bởi vì nó chỉ là một hạt giống, nên không ai chú ý đến nó....

Once upon the time there was an old farmer who had worked his crops for many years. One day his horse ran away. Ngày xưa, có một ông lão nông dân làm công việc đồng áng trong nhiều năm trời. Một ngày kia, con ngựa của ông chạy đi mất....

A torrent of tears cleansed the face of the brother who had stolen. All desire to steal had vanished. Một dòng nước mắt tuôn chảy làm sạch sẽ gương mặt của anh đã ăn cắp. Tất cả lòng tham muốn ăn cắp đã biến ra khỏi tâm của anh....

Page 1 of 4

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31