Thơ - Poems.

... Mùa Xuân đến, các Thiền sư cũng vui xuân, cũng ngắm hoa thơm cỏ lạ, cũng thưởng thức tiếng ca hát của chim muông như bao nhiêu người khác; nhưng chỗ đặc biệt của các Thiền sư là khi xuân ra đi lòng các ngài vẫn an nhiên và tự tại....Spring comes, the Zen masters also enjoy the spring, also admire the flowers fragrant with strange grass, and enjoy the singing of birds and birds like many others; but the special place for Zen masters is that when the spring comes, their hearts are still calm and free....

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. - 

When I ask you to listen to me, and you start giving me advice, you have not done what I asked....

Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước - Để thiên hạ gọi là được thành nhân?- How many roads must a man walk down - Before you call him a man?...

Bên mộ tôi chớ khóc than, Tôi đâu nằm đó, đâu an giấc nồng...Do not stand at my grave and weep, I am not there; I do not sleep....

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi...The soul of the dead of the wind whistles,
This moon shines that keeps watching...

Moon River wider than a mile, I'm crossing you in style someday... Dòng Sông Trăng, trải dài hơn một dặm, Sẽ có ngày, tôi sẵn sàng, chuẩn bị vượt qua sông....

Tale as old as time, True as it can be, Barely even friends, Then somebody bends,Unexpectedly.Câu chuyện xưa như cổ tích, Xảy ra giống như thật, Hai người chưa thành bạn, Chợt một người thay đổi, Thật hết sức bất ngờ....

A Mother builded a temple. With loving and infinite care....Một bà Mẹ xây ngôi đền. Bằng tình yêu với tay hiền chăm nom....

When I come to the end of the road. And the sun has set for me. I want no rites in a gloom filled room. Why cry for a soul set free?

Khi tôi tới cuối đường đời. Vầng dương theo lặn cuối trời xa xôi. Đừng bày nghi lễ cho tôi. Đầy phòng sầu muộn thêm khơi não nề. Hồn tôi thanh thản, khóc chi?...

Low, low, breathe and blow, Wind of the western sea! Thầm thì, êm ái, thầm thì, Phương Tây gió biển thổi về thênh thang!...

Page 1 of 3

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30