Văn Hóa - Culture

My husband went to the nurses to ask about organ/tissue donation. We learned that Paul was already on “the list.” He had made that decision when he received his license. We were proud. Chồng tôi đã đến nói chuyện với các y tá, để hỏi về chuyện hiến tặng cơ thể con tôi. Lúc đó, chúng tôi mới biết ra rằng, Paul đã có tên trong "danh sách những người hiến tặng cơ thể." Con tôi đã quyết định chuyện nầy, khi con tôi nhận bằng lái xe hơi. Chúng tôi rất tự hào về con tôi....

Thanksgiving Season. This is a true story in Orange County, CA. Mùa Lễ Tạ Ơn. Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở Quận Cam, CA.

Year after year when beach blossoms bloomed.
An elderly learned man was seen,
Displaying his ink well and red papers
On the roadside where people were walking by.

Mỗi năm hoa đào nở.

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tầu giấy đỏ.

Bên phố đông người qua.

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31