Thơ - Poems.

Bên mộ tôi chớ khóc than, Tôi đâu nằm đó, đâu an giấc nồng...Do not stand at my grave and weep, I am not there; I do not sleep....

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi...The soul of the dead of the wind whistles,
This moon shines that keeps watching...

Moon River wider than a mile, I'm crossing you in style someday... Dòng Sông Trăng, trải dài hơn một dặm, Sẽ có ngày, tôi sẵn sàng, chuẩn bị vượt qua sông....

Tale as old as time, True as it can be, Barely even friends, Then somebody bends,Unexpectedly.Câu chuyện xưa như cổ tích, Xảy ra giống như thật, Hai người chưa thành bạn, Chợt một người thay đổi, Thật hết sức bất ngờ....

A Mother builded a temple. With loving and infinite care....Một bà Mẹ xây ngôi đền. Bằng tình yêu với tay hiền chăm nom....

When I come to the end of the road. And the sun has set for me. I want no rites in a gloom filled room. Why cry for a soul set free?

Khi tôi tới cuối đường đời. Vầng dương theo lặn cuối trời xa xôi. Đừng bày nghi lễ cho tôi. Đầy phòng sầu muộn thêm khơi não nề. Hồn tôi thanh thản, khóc chi?...

Low, low, breathe and blow, Wind of the western sea! Thầm thì, êm ái, thầm thì, Phương Tây gió biển thổi về thênh thang!...

I love you, Dad, for all the things you do.
You make laugh when I am feeling blue.
You can untie the hardest knot of all,
Although I've tugged the lace until it's small.

Con yêu Cha rất nồng nàn

Yêu vì những thứ Cha làm con vui.

Khi con cảm thấy buồn đời

Cha làm con nở nụ cười được ngay.

Khi con làm kẹt nút dây

Cha luôn gỡ nút, khéo tay vô cùng.

A message every parent should read, because your children are watching you and doing as you do, not as you say. Một thông điệp mà mọi phụ huynh nên đọc, bởi vì con cái của bạn đang theo dõi bạn và làm như bạn làm, không phải như bạn nói....

Few can bring the warmth, We can find in their embrace, And little more is needed to bring love, Than the smile on their face.

Ít ai làm ấm cõi lòng, Mà ta cảm nhận trong vòng tay ôm, Nụ cười cũng ấm tâm hồn, Tình yêu tỏa rạng trên khuôn mặt người....

Page 1 of 3

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31