Saturday, 05 October 2019 04:16

18 - Dịu Dàng Và Êm Ái - Sweet And Low – Song ngữ

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Sweet And Low

Dịu Dàng Và Êm Ái

English: Alfred, Lord Tennyson (1809-1892)

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Compile: Lotus group

18 - Dịu Dàng Và Êm Ái - Sweet And Low – Song ngữ

 

18 Dịu Dàng Và Êm Ái 1

 

18 - Dịu Dàng Và Êm Ái - Sweet And Low – Song ngữ

 

Sweet and low, sweet and low,

Wind of the western sea,

Low, low, breathe and blow,

Wind of the western sea!

Dịu dàng, êm ái, dịu dàng

Phương Tây gió biển thênh thang thổi về,

Thầm thì, êm ái, thầm thì

Phương Tây gió biển thổi về thênh thang!

 

Over the rolling waters go,

Come from the dying moon, and blow,

Blow him again to me;

While my little one, while my pretty one sleeps.

Gió theo sóng nước nhịp nhàng

Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay

Đưa chàng về thiếp đêm này

Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.

 

18 Dịu Dàng Và Êm Ái 2 

 

Sleep and rest, sleep and rest,

Father will come to thee soon;

Rest, rest, on mother's breast,

Father will come to thee soon;

Ngủ ngoan con mẹ xinh xinh

Bố về thăm mẹ con mình sớm thôi

Ngủ yên lòng mẹ, à ơi!

Bố về tới bến ngoài khơi kia rồi

 

Father will come to his babe in the nest,

Silver sails all out of the west

Under the silver moon;

Sleep, my little one, sleep, my pretty one, sleep.

Thăm con an giấc trong nôi

Kìa buồm trắng bạc ló trời phương Tây

Dưới trăng bàng bạc chân mây

À ơi con ngủ cho say, ơi à!

 

18 Dịu Dàng Và Êm Ái 3 

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1712/diu-dang-va-em-ai-sweet-and-low
  2. Photo 1: https://tienvnguyen.net/a1712/diu-dang-va-em-ai-sweet-and-low
  3. Photo 2: https://lionofchaeronea.tumblr.com/post/149627647268/sweet-and-low-from-the-princess-alfred
  4. Photo 3: https://www.pinterest.com/pin/467881848758810968/

 

Read 189 times

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31