Thursday, 21 November 2019 17:10

106 - Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật - 10 Core Beliefs in Buddhism – Song ngữ

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

10 Basic Buddhist Beliefs

Mười Niềm Tin Cơ Bản Trong Đạo Phật

English: Tiến sĩ Alexander Berzin

Việt ngữ: Lozang Ngodrub, Võ Thư Ngân

Compile: Lotus group

106 - Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật - 10 Core Beliefs in Buddhism – Song ngữ

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 1

 

106 - Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật - 10 Core Beliefs in Buddhism – Song ngữ

 

1) Everyone would like to lead a happier life, but few know what that would mean or how to accomplish it.

Ai cũng muốn có một đời sống hạnh phúc hơn, nhưng ít người hiểu được điều này có nghĩa là gì, hay biết cách tạo ra hạnh phúc.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 2 

 

2) Our emotions and attitudes affect how we feel. With training, we can rid ourselves of negative ones and develop those that are healthier and more positive. Doing that will make our lives happier and more fulfilling.

Các cảm xúc và thái độ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của mình. Nhờ tu tập, những tâm thái tiêu cực sẽ bị tiêu diệt, và những tâm thái lành mạnh, tích cực hơn sẽ được trưởng dưỡng. Điều này sẽ giúp cho đời sống hạnh phúc và mãn nguyện hơn.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 3 

 

3) Disturbing emotions such as anger, fear, greed and attachment make us lose peace of mind and self-control. With training, we can free ourselves from being under their control.

Những phiền não như sân hận, sợ hãi, tham lam và tham luyến khiến cho tâm bất an và mất tự chủ. Nhờ tu tập, ta sẽ không bị phiền não khống chế.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 4 

 

4) Acting compulsively out of anger or greed creates problems for us and leads to unhappiness. With training, we can learn to calm down, think clearly and act wisely.

Hành động một cách nông nổi vì giận dữ hay tham lam sẽ tạo ra rắc rối và khổ đau. Nhờ tu tập, ta có thể học cách giữ bình tĩnh, suy nghĩ sáng suốt và hành động một cách khôn ngoan.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 5 

 

5) Positive emotions such as love, compassion, patience and understanding help us remain calm, open and clear, and bring us more happiness. With training, we can learn to develop them.

Những điều tích cực như lòng từ bi, nhẫn nhục và cảm thông sẽ giúp cho tâm thanh thản, cởi mở, sáng suốt, và đem lại hạnh phúc nhiều hơn. Ta có thể học cách trưởng dưỡng chúng bằng sự tu tập.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 6 

 

6) Self-centered, selfish behavior and thought close us off from others and make us unhappy. With training, we can overcome them.

Những tư tưởng và hành động vị kỷ, chỉ quan tâm đến riêng mình sẽ đưa đến sự cô lập và tạo ra đau khổ. Nhờ tu tập mà ta có thể khắc phục được điều này.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 7 

 

7) Realizing that we are all interconnected and that our survival depends on each other opens our hearts and minds, helps us develop concern for others, and brings us more happiness.

Khi nhận thức rằng tất cả mọi người đều liên hệ với nhau, rằng sự sinh tồn của mình dựa vào người khác thì ta sẽ mở rộng lòng ra, biết quan tâm đến người khác và điều này sẽ làm mình hạnh phúc hơn.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 8 

 

8) Most of what we perceive in ourselves and in others are projections of fantasy, based on confusion. When we believe that our projections correspond to reality, we create problems for ourselves and others.

Đa số những điều mình nhận thức về bản thân và người khác chỉ là ảo tưởng dựa trên vô minh. Nếu cứ tin rằng chúng phù hợp với thực tại thì ta sẽ tạo ra khó khăn cho bản thân và người khác.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 9 

 

9) With correct understanding, we can rid ourselves of confusion and see reality. This enables us to deal calmly and wisely with whatever happens in life.

Với hiểu biết đúng đắn, ta có thể đoạn diệt vô minh và thấy được thực tại. Điều này sẽ giúp ta đối phó với bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống một cách bình tĩnh và khôn ngoan.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 10 

 

10) Working on ourselves to become a better person is a life-long challenge, but the most meaningful thing we can do with our lives.

Cải thiện bản thân để trở thành người tốt hơn là một thử thách lâu dài suốt cả cuộc đời, nhưng đó là điều có ý nghĩa nhất mà mình có thể thực hiện.

 

106 Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật 11 

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://tienvnguyen.net/a1558/muoi-niem-tin-co-ban-trong-dao-phat-10-basic-buddhist-beliefs
 2. Photo 1: https://www.pinterest.com/pin/338121884510221953/
 3. Photo 2: https://funcatpictures.com/funny-cat-pictures/smile/
 4. Photo 3: https://www.pinterest.com/pin/677299231434906941/
 5. Photo 4: https://trans4mind.com/quotes/quotes-emotional-intelligence.html
 6. Photo 5: https://whywesuffer.com/greed-as-a-mental-health-disorder/
 7. Photo 6: https://www.boredpanda.com/topics/cute-cats/page/4
 8. Photo 7: https://www.childhealing.com/articles/selfishchild.php
 9. Photo 8: https://www.one-mind-one-energy.com/connected.html
 10. Photo 9: https://medium.com/better-humans/the-shadow-of-the-man-i-used-to-be-c13dcc7c65e7
 11. Photo 10: https://quotefancy.com/quote/789976/Dalai-Lama-XIV-Don-t-let-a-little-dispute-injure-a-great-relationship
 12. Photo 11: https://taidayvabaygio.org/tiem-nang-cua-con-nguoi/

 

Read 397 times

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31