Sức Khoẻ

... thập niên 30 tuổi, lúc đó có người đệ tử hỏi thầy, "Tại sao chúng ta lại thiền định?" Thầy trả lời, "Để chúng ta vui hưởng tuổi già." Chúng tôi cười ầm lên, vì chúng tôi nghĩ rằng thầy đang nói đùa....mostly in their 20s and 30s, someone asked him, “Why do we meditate?” He replied, “So you can enjoy your old age.” We all laughed and thought he was joking....

Cây Phong Lan là một trong những loài hoa lộng lẫy nhất trong vương quốc thực vật với nét đẹp lạ lùng, thanh tao và các đặc điểm rất đa dạng. Orchids are amongst the most beautiful flowers of the entire plant kingdom, combining exotic looks with a diverse set of characteristics.

Khí (life-energy) là vật chất cực nhỏ, hoạt động rất mạnh và liên tục trong cơ thể. Phế (Lung) là cơ quan chủ khí, Thận (Kidney) là cơ quan chứa khí. Trong cơ thể con người nói chung và phụ nữ nói riêng. Khí (life-energy) đều xuất phát từ Phế (Lung) và thu nạp về Thận (Kidney). Khí (life-energy) có vai trò duy trì và điều tiết sự chuyển hóa, trao đổi chất trong cơ thể. Vận động của khí dừng cũng có nghĩa là sự sống chấm dứt....

Quy luật về quan hệ giữa các thành tố của triết lý âm dương là: Âm dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau, và Âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm...

Saturday, 23 December 2017 07:36

Brew green tea - Pha Trà Xanh - Song ngữ

Once understand the basics of brewing tea, including using the right amount of tea leaves, the right kind and temperature of water, you can brew the perfect cup of tea! -Một khi bạn đã hiểu được những điều cơ bản của việc pha trà, bao gồm việc sử dụng đúng số lượng lá chè, đúng loại và nhiệt độ của nước, bạn có thể pha một trà hoàn hảo!...

Japanese Green Tea is a type of tea that is made from Camellia sinensis leaves that have not undergone the same withering and oxidation process used to make oolong and black tea. It has the 6 most common categories are: matcha, sencha, gyokuro, hojicha, genmaicha, and bancha. Trà xanh Nhật Bản là một loại trà được làm từ lá Camellia sinensis mà không trải qua quá trình làm khô héo và oxy hoá - được sử dụng để làm trà oolong và trà đen. Trà có 6 loại phổ biến nhất là: matcha, sencha, gyokuro, hojicha, genmaicha, và bancha...

Are you busy but still want to train to have a better body? This dream will come true if you persist in practicing these six simple exercises in just six minutes. Let's get started right away. Bạn bận rộn nhưng vẫn muốn tập luyện để có vóc dáng đẹp hơn? Mơ ước này sẽ thành hiện thực nếu bạn kiên trì tập thử 6 động tác đơn giản này chỉ trong 6 phút. Hãy bắt đầu ngay nhé...

The best way to prepare for beach season, in no time is to choose one effective exercise and stick to it. Để có một thân hình cân đối để đi tắm biển, bạn nên chọn một bài tập thể dục - dể nhất mà có hiệu quả cao - và kiên trì vào nó...

Taking OTC medicines still has risks. Some interact with other medicines, supplements, foods or drinks. Others cause problems for people with certain medical conditions. Dùng thuốc OTC vẫn có nguy cơ. Một số tương tác với các loại thuốc khác, chất bổ sung, thực phẩm hoặc đồ uống. Những loại khác gây ra vấn đề cho những người có điều kiện y tế nhất định...

The compounds of this tree showed 10,000 times better than the product Adriamycin, a drug normally used chemotherapeutic in the world, slowing the growth of cancer cells. And what is even more astonishing: this type of therapy with lemon extract only destroys malignant cancer cells and it does not affect healthy cells. Các hợp chất của cây này cho thấy, 10.000 lần tốt hơn thuốc adriamycin, một loại thuốc thường được sử dụng hóa trị liệu trên thế giới, làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Và điều còn đáng ngạc nhiên hơn: loại trị liệu với chiết xuất chanh chỉ phá hủy các tế bào ung thư ác tính và nó không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh...

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Articles Most Read