Sổ Tay Sức Khỏe - Health handbook

... thập niên 30 tuổi, lúc đó có người đệ tử hỏi thầy, "Tại sao chúng ta lại thiền định?" Thầy trả lời, "Để chúng ta vui hưởng tuổi già." Chúng tôi cười ầm lên, vì chúng tôi nghĩ rằng thầy đang nói đùa....mostly in their 20s and 30s, someone asked him, “Why do we meditate?” He replied, “So you can enjoy your old age.” We all laughed and thought he was joking....

Khí (life-energy) là vật chất cực nhỏ, hoạt động rất mạnh và liên tục trong cơ thể. Phế (Lung) là cơ quan chủ khí, Thận (Kidney) là cơ quan chứa khí. Trong cơ thể con người nói chung và phụ nữ nói riêng. Khí (life-energy) đều xuất phát từ Phế (Lung) và thu nạp về Thận (Kidney). Khí (life-energy) có vai trò duy trì và điều tiết sự chuyển hóa, trao đổi chất trong cơ thể. Vận động của khí dừng cũng có nghĩa là sự sống chấm dứt....

Quy luật về quan hệ giữa các thành tố của triết lý âm dương là: Âm dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau, và Âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm...

Are you busy but still want to train to have a better body? This dream will come true if you persist in practicing these six simple exercises in just six minutes. Let's get started right away. Bạn bận rộn nhưng vẫn muốn tập luyện để có vóc dáng đẹp hơn? Mơ ước này sẽ thành hiện thực nếu bạn kiên trì tập thử 6 động tác đơn giản này chỉ trong 6 phút. Hãy bắt đầu ngay nhé...

The best way to prepare for beach season, in no time is to choose one effective exercise and stick to it. Để có một thân hình cân đối để đi tắm biển, bạn nên chọn một bài tập thể dục - dể nhất mà có hiệu quả cao - và kiên trì vào nó...

Taking OTC medicines still has risks. Some interact with other medicines, supplements, foods or drinks. Others cause problems for people with certain medical conditions. Dùng thuốc OTC vẫn có nguy cơ. Một số tương tác với các loại thuốc khác, chất bổ sung, thực phẩm hoặc đồ uống. Những loại khác gây ra vấn đề cho những người có điều kiện y tế nhất định...

Reading through the sharing of our life experience, we will know the "recipes" to balance and serenity is always reflected in the smile and way of life of this Dalai Lama. Đọc qua những chia sẻ về kinh nghiệm cuộc sống của sư, chúng ta sẽ biết được những “bí quyết” để có sự cân bằng và thanh thoát luôn được thể hiện nơi nụ cười và lối sống của vị Đạt-lai Lạt-ma này.

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30