Kinh Mi Tiên Ẩn Dụ.

'Venerable Nâgasena, that one quality of the mast which you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cột buồm nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the anchor which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

'Venerable Nâgasena, those three qualities of the ship that you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

Saturday, 08 April 2017 12:39

14. Thí dụ về cây Sala – Song ngữ

'Venerable Nâgasena, that one quality of the Sal-tree which you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây sālā xinh đẹp nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of seed which you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của hạt giống nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

Saturday, 08 April 2017 07:14

12. Thí dụ về cây Sen – Song ngữ

'Venerable Nâgasena, those three qualities of the lotus which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của cây sen nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the gourd which you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của dây bầu nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the monkey which you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài khỉ nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the crow that you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài quạ nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

Saturday, 08 April 2017 04:33

08. Thí dụ về cây Cung – Song ngữ

'Venerable Nâgasena, that one quality of the bow which you say he ought to have, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây cung nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31