Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không?

... Cô đã tìm thấy ý nghĩa của hạnh phúc và sự thỏa mãn mà cô không bao giờ nghĩ rằng là có thể có được. Cô không còn sợ bệnh tật hay sợ chết. Đời sống có ý nghĩa và mục đích bây giờ với cô là ổn định và hòa hợp với chính mình....She has found a sense of happiness and contentment that she never thought was possible. She no longer fears illness or death. Life has a meaning and purpose for her now that she is balanced and in harmony with herself....

... Khi cô bước vào phòng mạch của tôi, đó là dáng điệu của một Catherine mới, hạnh phúc, tươi cười, và rạng rỡ niềm an lạc bên trong làm cho cô hồng hào khiến tôi sửng sốt....When she walked into the office, the presence of the new Catherine, happy, smiling, and radiating an inner peace that made her glow, briefly surprised me....

... Tôi đã tiếp tục một phần vì sự quan tâm của tôi đến những thông điệp của các Bậc Thầy và vì một số vấn đề nhỏ vẫn còn dai dẳng trong đời sống hàng ngay hiện nay của Catherine. Catherine hầu như khỏi hẳn, và những kiếp sống của cô đang tái diễn. Nhưng nếu các Bậc Thầy muốn nói nữa với tôi thì sao?... We had continued in part because of my interest in the messages from the Masters and because some minor problems still persisted in Catherine's present-day life. Catherine was nearly cured, and the lifetimes were repeating. But what if the Masters had more to tell me? ...

... Tôi biết chúng tôi đang gần kề điểm chót, nhưng điều tôi không hiểu là vào cái ngày thu này khi cô lại đi vào hôn mê thôi miên thì năm tháng trời trôi qua từ buổi này đến buổi kế tiếp, sẽ là buổi cuối cùng.... I knew we were approaching a termination point, but what I did not realize on this autumn day as she again settled into her hypnotic trance was that five months would elapse between this hypnosis session and her next, which would be her last....

... Cô lôi cuốn mọi người. Khi cô ăn điểm tâm tại quán Cà Phê ở bệnh viện, cả nam lẫn nữ đổ xô đến gặp cô. "Cô trông thật đẹp; tôi chỉ muốn nói với cô điều đó thôi" họ nói như vậy. Giống như người câu cá, cô muốn lôi họ vào con đường tâm linh vô hình. Không ai để ý và cô đã đến ăn tại quán cà phê này nhiều năm qua.... People were drawn to her. When she ate breakfast in the hospital cafeteria, both men and women would rush to join her. "You look so beautiful; I just wanted to tell you that," they would say. Like a fisher, she would reel them in on an invisible psychic line. And she had been eating unnoticed in the same cafeteria for years....

... Tôi nhìn vào đồng hồ, lúc đó là 3 giờ 30 phút sáng. Không có một tiếng động bên ngoài nào làm tôi tỉnh dạy cả. Carole ngủ an bình bên tôi. Tôi xua đuổi việc bất ngờ này và ngủ lại....I looked over at the clock; it was 3:36 a.m. There had been no outside noises to awaken me. Carole was sleeping peacefully beside me. I dismissed the incident and fell back to sleep....

... Kiên nhẫn và chờ đợi... mọi việc sẽ đến khi nó phải đến... Mọi việc sẽ sáng tỏ cho ngươi đúng lúc. Nhưng ngươi phải có cơ hội hấp thụ kiến thức mà chúng ta đã cho ngươi". Vậy tôi phải chờ....Patience and timing . . . everything come when it must come. . .. Everything will be clear to you in time. But you must have a chance to digest the knowledge that we have given to you already." So, I would wait...

... Catherine cảm thấy nhiều yêu thương hơn, và những người khác trở lại thương yêu cô. Viên kim cương nội tâm là cá tính thật sự của cô đang lấp lánh rực rỡ cho tất cả mọi người thấy... Catherine felt more loving, and others gave love back to her. The inner diamond that was her true personality was shining brilliantly for all to see....

... những bài học về những phương chiều không gian sau khi chết, về sự sống và cái chết, sinh và tái sinh, từ các Thần Linh Bậc Thầy nói bằng trí tuệ và một kiểu cách rất hay vượt xa khả năng của Catherine. Quả thật có rất nhiều cái để suy ngẫm....lessons about the dimensions, after death, about life and death, birth and rebirth, from Master Spirits who spoke with a wisdom and in a style well beyond Catherine’s capabilities. There was, indeed, a lot to contemplate....

... Cô nghe giọng dịu dàng của cô trong cuốn băng chỉ vài phút, rồi cô bảo tôi tắt đi. Cô nói rằng thật là kỳ dị và làm cho cô không thoải mái. Lặng lẽ, tôi nhớ lại "việc này cho ông chứ không phải cho cô ấy"... She listened to her soft whisper on the tape for only a few minutes, and then she made me turn it off. She said that it was just too weird and made her uncomfortable. Silently, I remembered "this is for you, not for her."...

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30