Phật Học Cấp I

Phật Học - Cấp I – Buddhist Study – Stage I - Anh ngữ: Jing Yin Ken Hudson - Việt ngữ: Hoàng Phước Đại - Pháp danh: Đồng An - Biên soạn: Nhóm Hoa Sen...

“A woman worked very hard cleaning the streets. As her clothes were dirty and smelly. All the people ran away from her when they saw her. When the Buddha talked to her nicely, the people were surprised.” “Một người đàn bà làm công việc dọn vệ sinh đường phố rất nặng nhọc. Vì vậy áo quần của bà rất dơ bẩn và hôi hám. Tất cả mọi người đều xa lánh nếu trông thấy bà. Khi thấy Đức Phật nói chuyện với bà rất vui vẻ, mọi người rất đỗi ngạc nhiên.”...

“The snake’s tail had a fight with its head. The tail said, “You have led me for so long. Now it’s time for me to lead you.” “Đuôi rắn đã đánh nhau với đầu rắn. Đuôi rắn nói, “Ngươi đã dẫn ta đi quá lâu rồi. Bây giờ đến lượt ta sẽ dẫn ngươi đi.”...

“A fox’s wife wanted to eat some fresh fish. He fox tried to find some for her near the river. He saw two otters at the river dragging along a big fish. Both wanted the best parts of the fish. The fox watched them for a short time. Then he went up to ask if he could divide the fish for them. The otters were delighted. Vợ của cáo muốn ăn một ít cá tươi. Cáo cố tìm cá tươi cho vợ trên khúc sống gần đó. Cáo nhìn thấy hai con rái cá đang giành nhau một con cá to tại bờ sông. Cả hai ai cũng muốn mình được hưởng phần cá tốt nhất. Cáo quan sát hai con rái cá đang giành nhau một lúc. Rồi cáo đi đến và hỏi liệu cáo có thể giúp chúng chia cá được không. Hai con rái cá vui vẻ nhận lời...

“The Buddha and Ananda were begging in a city. They passed a fishmonger’s. The Buddha said: ‘Ananda, touch the rope’ Where the fish are hanging and smell your fingers.” Ananda did this and said, “It smells awful!” “Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành phố. Họ đi qua một cửa hàng bán cá. Đức Phật nói: ‘Ananda, hãy dùng tay sờ vào cuộn dây’, Đang xâu cá kia rồi ngửi tay con xem sao.”Ananda làm theo và nói, “Mùi của nó thật là kinh tởm!”...

“A crippled man, and a blind man were left alone in a house. A fire broke out. Both were very scared. The blind man could not see the way out. The crippled man could not walk to it. “They decided to help each other. The blind man carried the crippled man on his back. The crippled man told the blind man where to go. Together, they got out of the burning house.” “Một ông què chân,và một ông bị mù hai mắt ở nhà một mình. Chẳng may ngôi nhà bị hỏa hoạn. Cả hai đều hoảng sợ. Người bị mù không thể thấy đường để đi. Người bị què không thể tự đi ra khỏi căn nhà. “Họ quyết định giúp đỡ lẫn nhau. Người mù cõng người què trên lưng. Người què chỉ cho người mù đường đi. Cùng với nhau, họ thoát ra khỏi căn nhà bị bốc cháy.”...

“Anuruddha was a very good pupil, but he was blind. He did not feel sorry for himself. Because he was blind and kept up with his practice.” One day, he felt a hole in his robe. He tried to mend it, but found it very difficult. He could not even thread the needle. “Anuruddha là một người tu hành rất giỏi, nhưng bị mù hai mắt. Anuruddha không cảm thấy mặc cảm về bản thân mình. Bởi vì, mặc dù bị mù nhưng vẫn tự mình sinh hoạt hàng ngày.” Một ngày kia, Anuruddha cảm thấy áo choàng bị rách. Anuruddha cố gắng vá lại chỗ rách ấy, nhưng rất khó khăn. Anuruddha thậm chí không thể xỏ chỉ qua lỗ kim...

“A wise deer taught all the young deer. How to escape from the hunters. One of them was a very good pupil. He was never bad in class. He also thanked the teacher after every lesson.” “Một con hươu thông thái đã dạy cho tất cả những con hươu con. Làm thế nào để trốn thoát khỏi những kẻ đi săn thú. Một hươu con trong nhóm học rất ngoan và giỏi. Hươu con không bao giờ làm điều xấu trong lớp. Hươu con luôn cảm ơn thầy giáo của mình sau mỗi giờ học.”…

“Rahula, the only son of the Buddha, became a monk. He was the youngest in the Sangha. All the monks loved and spoiled him. Rahula did whatever he liked. Sometimes he told lies just for the fun of it.” “Rahula là người con trai duy nhất của Đức Phật, đã trở thành tu sĩ. Rahula là người nhỏ tuổi nhất trong Tăng đoàn. Tất cả các tăng đều yêu thương và đã chìu chuộng Rahula quá đỗi. Rahula làm bất cứ điều gì mà Rahula thích. Đôi khi, Rahula nói dối để đùa cợt ai đó.”…

Suddenly, his son whispered, “Daddy, someone is looking at us.” The father became afraid. He quickly looked around but he could not see anyone. “Where? Who?” he asked. The son pointed at the sky. There, Daddy. It’s the moon. The moon is looking at us.” The father was shocked by what his son said.” Đột nhiên, người con trai thì thầm, “Cha ơi, có ai đang nhìn chúng ta”. Người cha trở nên sợ hãi. Ông ấy nhìn quanh nhưng không thấy ai. “Ở đâu, Ai đã nhìn vậy?” Ông ấy hỏi người con. Người con trai chỉ vào bầu trời,” Đó, Thưa cha, mặt trăng đã nhìn thấy chúng ta.” Người cha đã sửng sốt khi nghe con mình nói.”…

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31