Văn Hóa - Culture

... “Không mà. Làm ơn cho con nói cho xong đã! Làm ơn đi, mẹ” Cô gái hơi tức giận, nài nỉ, bằng giọng nói tuyệt vọng.... - “No! Please let me finish! Please!” She pleaded, not so much in anger but in desperation....

... Mùa Xuân đến, các Thiền sư cũng vui xuân, cũng ngắm hoa thơm cỏ lạ, cũng thưởng thức tiếng ca hát của chim muông như bao nhiêu người khác; nhưng chỗ đặc biệt của các Thiền sư là khi xuân ra đi lòng các ngài vẫn an nhiên và tự tại....Spring comes, the Zen masters also enjoy the spring, also admire the flowers fragrant with strange grass, and enjoy the singing of birds and birds like many others; but the special place for Zen masters is that when the spring comes, their hearts are still calm and free....

... "'Nầy các ông mù, hãy cho ta biết con voi thì giống như vật gì?'- "'Tell me, blind people, what is an elephant like?'...

... Thế nhưng hầu hết mọi người đều thích trông thấy một nụ cười. Thật chẳng có gì ấm áp hơn khi được người khác tiếp đón mình với một nụ cười trên môi....Most people love to see a smile. There is nothing more warming to the heart than to be met with a smile....

Sinh ra lớn lên tại khu Ghetto nghèo đầy tội phạm thường thấy tại các thành phố lớn, John không có cha, mẹ nghiện ngập suốt ngày. Bao nhiêu tiền chính phủ trợ cấp hàng tháng cho gia đình nghèo, mẹ anh dùng mua rượu, thuốc lá.- Born and raised in a poor crime Ghetto area often found in the big cities, John had no father and his mother was addicted all day. The government subsidizes money monthly for poor families, but his mother used to buy alcohol, tobacco....

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. - 

When I ask you to listen to me, and you start giving me advice, you have not done what I asked....

Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước - Để thiên hạ gọi là được thành nhân?- How many roads must a man walk down - Before you call him a man?...

Tôi đã suy nghĩ về Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), có thể bởi vì ngày hôm nay là Lễ Tạ Ơn - và tôi cũng nghĩ rằng Đạo Phật đã dạy chúng ta hai lý do rất tốt đẹp để cảm ơn, và cả hai lý do cảm ơn nầy đều có nhiều ý nghĩa cho tất cả mọi người. I’ve been thinking about Thanksgiving, probably because it is Thanksgiving today – and I’m thinking that Buddhism teaches two very good reasons to give thanks, both of which have universal relevance....

... Khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi thanh tịnh và tốt đẹp hơn những người khác. Mà nó mang ý nghĩa là tôi có quá nhiều vô minh và tâm thức nhiễm ô cần phải loại bỏ. Tôi cần Tuệ Giác của Đức Phật....When I say I’m a Buddhist, it doesn’t mean I’m purer and nicer than others. But it means I have too much ignorance and mental defilement to remove. I need Buddhas’ wisdom....

Bên mộ tôi chớ khóc than, Tôi đâu nằm đó, đâu an giấc nồng...Do not stand at my grave and weep, I am not there; I do not sleep....

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31