Stories - Truyện

... “Không mà. Làm ơn cho con nói cho xong đã! Làm ơn đi, mẹ” Cô gái hơi tức giận, nài nỉ, bằng giọng nói tuyệt vọng.... - “No! Please let me finish! Please!” She pleaded, not so much in anger but in desperation....

... "'Nầy các ông mù, hãy cho ta biết con voi thì giống như vật gì?'- "'Tell me, blind people, what is an elephant like?'...

... Thế nhưng hầu hết mọi người đều thích trông thấy một nụ cười. Thật chẳng có gì ấm áp hơn khi được người khác tiếp đón mình với một nụ cười trên môi....Most people love to see a smile. There is nothing more warming to the heart than to be met with a smile....

Sinh ra lớn lên tại khu Ghetto nghèo đầy tội phạm thường thấy tại các thành phố lớn, John không có cha, mẹ nghiện ngập suốt ngày. Bao nhiêu tiền chính phủ trợ cấp hàng tháng cho gia đình nghèo, mẹ anh dùng mua rượu, thuốc lá.- Born and raised in a poor crime Ghetto area often found in the big cities, John had no father and his mother was addicted all day. The government subsidizes money monthly for poor families, but his mother used to buy alcohol, tobacco....

Tôi đã suy nghĩ về Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), có thể bởi vì ngày hôm nay là Lễ Tạ Ơn - và tôi cũng nghĩ rằng Đạo Phật đã dạy chúng ta hai lý do rất tốt đẹp để cảm ơn, và cả hai lý do cảm ơn nầy đều có nhiều ý nghĩa cho tất cả mọi người. I’ve been thinking about Thanksgiving, probably because it is Thanksgiving today – and I’m thinking that Buddhism teaches two very good reasons to give thanks, both of which have universal relevance....

... Khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi thanh tịnh và tốt đẹp hơn những người khác. Mà nó mang ý nghĩa là tôi có quá nhiều vô minh và tâm thức nhiễm ô cần phải loại bỏ. Tôi cần Tuệ Giác của Đức Phật....When I say I’m a Buddhist, it doesn’t mean I’m purer and nicer than others. But it means I have too much ignorance and mental defilement to remove. I need Buddhas’ wisdom....

Religion: The exiled Tibetan Buddhist leader, who describes himself as a simple monk, is globally respected. His teach-in in L.A. this week is a hot ticket. Tôn Giáo: Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng lưu vong, ngài tự nhận mình là một nhà sư đơn giản, nhưng ngài lại được tôn trọng trên toàn cầu. Một buổi hội họp để thảo luận về chủ đề được quần chúng quan tâm ở Los Angeles, tiểu bang California (L.A.), trong tuần lễ nầy được xem là buổi bán vé nóng vì vé bán rất chạy....

To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Tha thứ có nghĩa là chúng ta thả một người ra khỏi nhà tù, và thật là ngạc nhiên, khi thấy chính mình là người tù nầy....

If some difficult people don’t appreciate our actions, no harm. We can never expect to receive everyone’s approval. Nếu có một số người khó tính không trân quý hành động của chúng ta, điều nầy không có hại gì cả. Chúng ta không thể nào luôn mong đợi sự chấp thuận của tất cả mọi người....

“Well,” concluded Socrates, “if what you want to tell me is neither true nor good or even useful, why tell it to me at all?” “Thế thì”, Socrates kết luận, “chuyện ông sắp kể về bạn tôi, là chuyện không đúng, cũng không tốt, cũng không hữu dụng, thế thì tại sao ông cần phải kể?”...

Page 1 of 4

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31