Contents - Perfection and guilt 3 - Two bad bricks 5 - The temple garden 8 - What’s done is finished 10 - The idiot’s guide to peace of mind 10 - Guilt and absolution 12 - ...

Thus, have I heard. Once the Lord was travelling along the main road between Rājagaha and Nālandā with a large company of some five hundred monks. And the wanderer Suppiya was also travelling on that road with his pupil the youth Brahmadatta. And Suppiya was finding fault in all sorts of ways with the Buddha, the Dhamma and the Sangha, whereas his pupil Brahmadatta was speaking in various ways in their praise. And so these two, teacher and pupil, directly opposing each other’s arguments, followed close behind the Lord and his order of monks. - Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Ràjagaha và Nalandà cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. Suppiya, du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Phật và chúng Tỷ-kheo....

Digha Nikaya – Contents - Mục Lục - Division One: The Moralities - Book I - Tập I (Kinh số 1-16) - (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta) - (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) (a) - (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta) - (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) - (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta) - (06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta) - (07) Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta) - (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) - Kinh Ðại Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda Sutta) - ....    

Buddha said: I consider the positions of kings and rulers as that of dust motes.... Ta xem ngôi vị của các bậc vua chúa cầm quyền chỉ như hạt bụi nhỏ....

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe?  - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên          The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ 00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ Tuesday, 03 August 2021 Mục Lục – Vua Milinda Vấn đạo - Song ngữ - Reverence... More detail
0.png0.png1.png3.png5.png4.png3.png7.png
Today102
Yesterday221
This week540
This month6530
Total135437

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2023-09-27