Kinh Tăng Chi Bộ Ẩn Dụ.

On that occasion, Sāmaṇḍakāni, a wandering ascetic, approached him and asked: “What, friend Sāriputta, is happiness, and what is suffering?” Vào thời gian đó, Sāmaṇḍakāni, một du tăng (là nhà tu khổ hạnh lang thang, không có nơi ở ổn định), tiến đến ngài và hỏi: "Nầy bạn Xá Lợi Phất, hạnh phúc là gì, và đau khổ là gì?"

Friday, 07 April 2017 14:28

04. Đời Là Cõi Tạm - Song ngữ

“Just as a piece of meat thrown into an iron pan heated all day will quickly burn up and will not last long; even so, Brahmins, is human life like this piece of meat. It is short … for none who is born can escape death.

"Giống như miếng thịt bị ném vào một cái chảo sắt, đã bị đốt cháy suốt ngày, miếng thịt sẽ nhanh chóng bị nướng cháy hoàn toàn; nầy Bà La Môn, cũng như thế, kiếp người thì tro bụi như miếng thịt cháy xèo trên chảo nóng. Đời người thì ngắn ngủi, có hạn, và tạm bợ; và khi đã sinh ra làm người, thì ai cũng mang đầy gánh khổ đau, trên thân thể và trong tâm hồn. Chúng ta nên hiểu điều nầy một cách khôn ngoan, bằng cách, chúng ta phải làm việc thiện và sống đời trong sạch; vì khi đã sinh ra làm người, thì không ai thoát khỏi cái chết."

I declare, O monks, that there are two persons one can never repay. What two? One’s mother and father. Nầy các Tỳ Kheo, Như Lai nói rằng có hai người mà ta không bao giờ có thể đền đáp công ơn hết được. Hai người đó là hai người nào? Đó là mẹ và cha...

Tuesday, 14 March 2017 12:22

25. Tiếng Gầm Sư Tử - Song ngữ

Then the Venerable Mahāmoggallāna and the Venerable Ānanda, taking the keys, went around the monks’ lodgings and said: “Come, revered sirs, come! For today the Venerable Sāriputta will utter his lion’s roar in the presence of the Blessed One. Lúc sau đó, Tôn Giả Mục Kiền Liên (Mahāmoggallāna) và Tôn Giả A Nan (Ānanda), cầm chìa khóa, đi đến tất cả chỗ ở của các tăng sĩ và nói: "Hãy nghe đây, nầy quý Thầy, hãy nghe đây! hôm nay chúng ta hãy cùng đi nghe Tôn Giả Xá Lợi Phất, nói [lên những lời trầm hùng, vang dội] như tiếng gầm của sư tử, trước mặt Đức Thế Tôn."...

Monks, there are these five disadvantages to one preaching Dhamma in a long-drawn, plain-song voice. What five? (1) He is carried away himself by the song; (2) Others are carried away thereby; (3) Householders are offended and say: "Just as we sing, for sure, these recluse Sakya sons sing!” (4) As he strives after the purity of the song, there is a break in concentration; (5) Folk coming after fall into the way of (wrong) views. Verily, monks, these are the five disadvantages to one preaching Dhamma in a long-drawn, plain-song voice. Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? (1) Tự mình say đắm trong âm giọng ấy; (2) Làm người khác say đắm trong âm giọng ấy;  (3) Các người gia chủ phê bình: "Như chúng ta hát, cũng vậy, các Sa-môn Thích tử này ca hát"; (4) Vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên mức thiền định của vị ấy bị gián đoạn; (5) Làm gương xấu để các thế hệ sau bắt chước. Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài…

Tuesday, 14 March 2017 05:56

23. Thí Thực - Song ngữ

“Suppavāsā, a noble woman-disciple, by giving food, gives four things to those who receive it. What four? She gives long life, beauty, happiness, and strength. By giving long life, she herself will be endowed with long life, human or divine. By giving beauty, she herself will be endowed with beauty, human or divine. By giving happiness, she herself will be endowed with happiness, human or divine. By giving strength, she herself will be endowed with strength, human or divine. A noble woman-disciple, by giving food, gives those four things to those who receive it.” "Nầy Suppavāsā, người nữ cư sĩ cao quý, khi cúng dường và bố thí thực phẩm, nghĩa là bà đem cho tặng bốn thứ đến người nhận. Bốn thứ đó là thứ gì? bà cho tặng sự sống lâu, sự đẹp đẽ, niềm hạnh phúc và sự khỏe mạnh. Bằng cách cho sự sống lâu, bản thân bà sẽ được thừa hưởng cuộc sống lâu dài, ở trong cõi người hay cõi trời. Bằng cách cho sự đẹp đẽ, bản thân bà sẽ được thừa hưởng sự đẹp đẽ, ở trong cõi người hay cõi trời. Bằng cách cho niềm hạnh phúc, bản thân bà sẽ thừa hưởng cuộc sống hạnh phúc, ở trong cõi người hay cõi trời. Bằng cách cho sự khỏe mạnh, bản thân bà sẽ được thừa hưởng thân thể khỏe mạnh, ở trong cõi người hay cõi trời. Nầy người nữ cư sĩ cao quý, khi cúng dường và bố thí thực phẩm, nghĩa là bà đem cho tặng bốn thứ kể trên đến người nhận."...

Tuesday, 14 March 2017 05:44

22. Thí Dụ Về Em Bé - Song ngữ

And why? Though certainly it hurts the infant - and I do not deny this - yet the nurse had to act like this, wishing the best for the child, being concerned with its welfare, out of pity, for compassion’s sake. But when the child has grown up and is sensible enough, the nurse can be unconcerned about the child, knowing that now it can watch over itself and will no longer be negligent. Tại sao vậy? Ta không phủ nhận, chuyện cô đã làm đau đớn em bé, tuy nhiên chỉ vì lòng từ bi, chỉ vì lòng thương xót em bé, chỉ vì cô mong muốn cho em bé được mọi chuyện tốt lành, nên cô đã làm như thế. Nhưng khi em đã lớn khôn rồi và đã có nhiều hiểu biết, lúc nầy, cô y tá không cần để ý đến em nữa, vì cô hiểu rằng, từ nay em tự lo được cho chính mình và em sẽ không còn bất cẩn như trước...

 “And, Soṇa, when the strings of your lute were too taut, was your lute well-tuned and easy to play?”-”No, Lord.”  “And when the strings of your lute were too loose, was your lute well-tuned and easy to play?” -”No, Lord.” “But, Soṇa, when the strings of your lute were neither too taut nor too loose, but adjusted to an even pitch, was your lute then well-tuned and easy to play?” – “Yes, Lord.” “Similarly, Soṇa, if energy is applied too forcefully it will lead to restlessness, and if energy is too lax it will lead to lassitude. Therefore, Soṇa, keep your energy in balance, penetrate to a balance of the spiritual faculties, and there seize your object.” "Nầy Sona, khi các sợi giây của cây đàn quá căng, cây đàn có lên giây đúng không và khi ông gẩy đàn có dễ dàng không?" - "Bạch Thế Tôn, dạ không." "Và khi các sợi giây của cây đàn quá lỏng, cây đàn có lên giây đúng không và khi ông gẩy đàn có dễ dàng không?" - "Bạch Thế Tôn, dạ không." "Nầy Sona, nhưng khi các sợi giây của cây đàn không quá căng cũng không quá lỏng, và chúng được điều chỉnh với cường độ thăng bằng, lúc đó cây đàn có lên giây đúng không và khi ông gẩy đàn có dễ dàng không?" - "Bạch Thế Tôn, dạ có." "Nầy Sona, cũng như thế, nếu ông dùng nguồn sức mạnh quá mạnh mẽ, thì cơ thể ông dễ bồn chồn, và nếu ông dùng nguồn sức mạnh quá yếu ớt, thì cơ thể ông dễ mệt mỏi. Vì vậy, Sona, hãy gìn giữ nguồn sức mạnh của ông trong sự cân bằng, hiểu rõ sự thăng bằng của các nguồn trí tuệ, và từ đó ông nắm bắt được chân lý tột cùng."...

“There are, Lord, eight wonderful and marvellous qualities which the asuras again and again perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it. These are the eight: (1) The great ocean, Lord, slopes away gradually, falls gradually, inclines gradually, not in an abrupt way like a precipice. This is the first wonderful and marvellous quality that the asuras perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it....

Hence, monks, greed is a producer of kammic concatenation, hatred is a producer of kammic concatenation, and delusion is a producer of kammic concatenation. But by the destruction of greed, hatred, and delusion, there is the exhaustion of kammic concatenation. Nầy các Tỳ Kheo, vì thế, lòng tham lam là lý‎ do tạo nên sự tiếp nối của nghiệp, lòng thù hận là lý‎ do tạo nên sự tiếp nối của nghiệp, và sự si mê là lý‎ do tạo nên sự tiếp nối của nghiệp. Nói môt cách ngược lại, nếu chúng ta hủy diệt được lòng tham lam, lòng thù hận, và sự si mê, nghĩa là, chúng ta hoàn toàn cắt đứt sự tiếp nối của nghiệp...

Page 1 of 3

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31