Ngụ Ngôn Phật Giáo.

Con người trong thời đại ngày nay có quá nhiều suy tư. Nếu họ bớt suy nghĩ một chút, chắc họ sẽ sống thoải mái hơn.- 

People these days think too much. If they would only quieten their thinking process a little, then their lives would flow much easier...

... hình thức tự do:Ở đời có hai tự do ham muốn và tự do thoát khỏi ham muốn....There are two kinds of freedom to be found in our world: the freedom of desires, and the freedom from desires...

...Ông lại đi tìm nữa. Đến nơi ông thấy một bà đứng tuổi đang kéo vĩ cầm, bà là nhạc sư còn bản nhạc là Sonata. Following the delightful sound back to its source, he came to a room in the front of a house where an old lady, a maestro, was performing a sonata on a violin...

Có lẽ chúng ta nên ngưng sự tranh cãi tại đây là hơn. Ngạn ngữ phương đông có nói, “Người biết không nói; người nói không biết”. Perhaps it is better to stop arguing altogether. A famous Eastern proverb goes: He who knows, doesn’t say; He who says, doesn’t know...

Nếu từ bi được ví như con bồ câu, trí tuệ được xem như đôi cánh. Từ bi thiếu, trí tuệ không thể bay bổng được. If kindness is imagined as a beautiful dove, then wisdom is its wings. Compassion without wisdom never takes off...

...Luôn luôn có cái gì đó chúng ta có thể làm với các “nguyên liệu của một ngày sống chúng ta” dầu cái gì đó chỉ là ngồi xuống thưởng thức chén trà cuối cùng....There is always something we can do with the ingredients of our day, even if that something is just sitting down, enjoying our last cup of tea....

...Chúng ta thích nghe lời khen và làm đủ mọi cách để được tâng bốc....We all want to hear ourselves praised; we just want to be sure about what we have to do to hear it....

...Sân hận không là một phản ứng khôn ngoan. Người khôn ngoan sống hạnh phúc và người sống hạnh phúc không sân hận....Anger is not a clever response. Wise people are happy, and happy people don’t get angry....

...Sợ hãi là một nguyên tố của khổ đau. Nó làm cho cái khổ thêm đau. Rút cái đau ra chỉ còn có cảm thọ khổ....Fear is the major ingredient of pain. It is what makes pain hurt. Take away the fear and only feeling is left....

Page 1 of 5

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31