Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Wednesday, 13 September 2017 08:30

Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Song ngữ

At that time, the World Honored One led the great assembly on a walk toward the south. Suddenly they came upon a pile of bones beside the road. The World Honored One turned to face them, placed his five limbs on the ground, and bowed respectfully. Bấy giờ Thế-Tôn, cùng với Đại-chúng, nhân buổi nhàn du, đi về phía nam, thấy đống xương khô, chất cao như núi, Đức PhậtThế-Tôn, liền xụp lạy ngay, đống xương khô ấy...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31