Ngũ Thời Giáo.

The T’ien T’ai School was systematized...who divided the Buddha’s teaching into 5 periods of milk...Theo Ngài Trí Giả Đại Sư - Tông Thiên Thai, đã chia một đời thuyết pháp của Đức Phật ra làm năm thời kỳ như sau: Như hành trình của sữa là nguyên liệu chưa qua chế biến và được biến thành bơ - tốt nhất, tinh tế nhất và có sự hấp dẫn cho tất cả các thị hiếu...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31