Bài Viết Mới - Latest Articles

12.  Tenth Morning – Thực Tập: Quán Tâm Thức - Instruction: Consciousness – Song ngữ 12. Tenth Morning – Thực Tập: Quán Tâm Thức - Instruction: Consciousness – Song ngữ Friday, 22 January 2021 ... Một phương pháp tu tập chánh niệm là dùng tâm thức của mình làm... More detail
11.  Ninth Evening – Ngũ Trần Cái - Hindrances – Song ngữ 11. Ninth Evening – Ngũ Trần Cái - Hindrances – Song ngữ Thursday, 21 January 2021 ... Ðức Phật dạy rằng thắng vạn quân như vậy ngàn lần, vẫn còn dễ hơn là... More detail
10. Ninth Morning – Ăn Trong Chánh Niệm – Instruction: Eating – Song ngữ 10. Ninth Morning – Ăn Trong Chánh Niệm – Instruction: Eating – Song ngữ Monday, 18 January 2021 ...Và khi ta thiếu chánh niệm, ta sẽ không thực sự thưởng thức được các món... More detail
09.  Eight Morning – Bài Học Tác Ý – Instruction: Intentions - Song ngữ 09. Eight Morning – Bài Học Tác Ý – Instruction: Intentions - Song ngữ Monday, 18 January 2021 ... Ý muốn, hay còn gọi là tác ý, là một sự thúc dục trong tâm,... More detail
08.  Seventh Afternoon - Những Mẫu Chuyện - Stories – Song ngữ 08. Seventh Afternoon - Những Mẫu Chuyện - Stories – Song ngữ Monday, 18 January 2021 ... Theo dõi mọi biến chuyển của hiện tượng trên một bình diện vi tế là một... More detail

Xem Nhiều Nhất - Most Read


Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
January 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31