Bài Viết Mới - Latest Articles

01.  Trích Đoạn: Sự Tái Sinh Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng– Excerpt: The Reincarnation of the Dalai Lama Tibet – Song ngữ 01. Trích Đoạn: Sự Tái Sinh Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng– Excerpt: The Reincarnation of the Dalai Lama Tibet – Song ngữ Wednesday, 24 February 2021 ... Trong một chuỗi dài của việc duy trì truyền thống Phật giáo t... More detail
15. Những Làn Sóng Trong Tâm - Mind Waves – Song ngữ 15. Những Làn Sóng Trong Tâm - Mind Waves – Song ngữ Sunday, 21 February 2021 ... Chỉ trong chương nầy, thiền sư giải thích: làm thế nào để thực hành ngồi... More detail
14. Hưởng Niềm Vui Do Thiền Định – Tasting the joy of Meditation – Song ngữ 14. Hưởng Niềm Vui Do Thiền Định – Tasting the joy of Meditation – Song ngữ Friday, 19 February 2021 “...Cái gì bám sát "theo dõi" những yếu tố tâm khác nhau phát... More detail
13. Thiền Là Gì? - What Is Meditation? – Song ngữ 13. Thiền Là Gì? - What Is Meditation? – Song ngữ Thursday, 18 February 2021 Thiền là một phương pháp để phát triển những tâm thái hữu ích. Điều... More detail
12. Tổ Tăng Xán: Tín Tâm Minh - Seng-ts’an Patriarch: Faith in Mind – Song ngữ 12. Tổ Tăng Xán: Tín Tâm Minh - Seng-ts’an Patriarch: Faith in Mind – Song ngữ Thursday, 18 February 2021 ... Tổ tóm gọn tinh yếu của Thiền qua bao nhiêu lời, bao nhiêu chữ, đề tựa là... More detail

Xem Nhiều Nhất - Most Read


Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
February 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28