Bài Viết Mới - Latest Articles

107 - Mười Hạnh Ba-la-mật của Đức Phật - The Buddha's Ten Perfections (Paramis) – Song ngữ 107 - Mười Hạnh Ba-la-mật của Đức Phật - The Buddha's Ten Perfections (Paramis) – Song ngữ Thursday, 09 January 2020 Trong một tiền kiếp khi Đức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Ba-la-mật... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên - The Polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên - The Polarity Process: Energy and Form Sunday, 05 January 2020 Khí (life-energy) là vật chất cực nhỏ, hoạt động rất mạnh và liên tục trong cơ... More detail
05 - Thở Đan Điền Theo Nguyên Lý Âm Dương - The Polarity Process: Energy and Form 05 - Thở Đan Điền Theo Nguyên Lý Âm Dương - The Polarity Process: Energy and Form Sunday, 15 December 2019 Quy luật về quan hệ giữa các thành tố của triết lý âm dương là: Âm... More detail
106 - Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật - 10 Core Beliefs in Buddhism – Song ngữ 106 - Mười Niềm Tin Cốt Lõi Trong Đạo Phật - 10 Core Beliefs in Buddhism – Song ngữ Thursday, 21 November 2019 Everyone would like to lead a happier life, but few know what that would mean or how to accomplish it. Ai cũng muốn có... More detail
105 - Thiền Là Gì? - What Is Meditation? – Song ngữ 105 - Thiền Là Gì? - What Is Meditation? – Song ngữ Wednesday, 20 November 2019 Meditation is a method to develop beneficial states of mind. Physically, meditation has been shown to actually build up new... More detail

Xem Nhiều Nhất - Most Read


Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29