Bài Viết Mới - Latest Articles

03. Phật Thuyết Pháp Lần Thứ Ba - Buddha’s Third Sermon: Fire Sermon – Song ngữ 03. Phật Thuyết Pháp Lần Thứ Ba - Buddha’s Third Sermon: Fire Sermon – Song ngữ Wednesday, 02 December 2020 ... Trong Luật tạng, bài giảng về Lửa là bài kinh thứ ba do Đức Phật thuyết giảng (sau... More detail
02. Phật Thuyết Pháp Lần Thứ Nhì - Buddha’s Second Sermon – Song ngữ 02. Phật Thuyết Pháp Lần Thứ Nhì - Buddha’s Second Sermon – Song ngữ Wednesday, 02 December 2020 ... Đức Phật thuyết cho họ bài kinh thứ hai gọi là Anatta-lakkhana Sutta (Vô Ngã... More detail
[51-60]: Từ 100 Chuyện Phật Nói Thí Dụ - From 100 Buddhas’ Fable Stories – Song ngữ [51-60]: Từ 100 Chuyện Phật Nói Thí Dụ - From 100 Buddhas’ Fable Stories – Song ngữ Sunday, 29 November 2020 ... Ngay lúc ấy, 500 vị Phạm Chí được tâm khai ý giải và xin thọ trì... More detail
[41-50]: Từ 100 Chuyện Phật Nói Thí Dụ - From 100 Buddhas’ Fable Stories – Song ngữ [41-50]: Từ 100 Chuyện Phật Nói Thí Dụ - From 100 Buddhas’ Fable Stories – Song ngữ Sunday, 29 November 2020 ... Ngay lúc ấy, 500 vị Phạm Chí được tâm khai ý giải và xin thọ trì... More detail
[31-40]: Từ 100 Chuyện Phật Nói Thí Dụ - From 100 Buddhas’ Fable Stories – Song ngữ [31-40]: Từ 100 Chuyện Phật Nói Thí Dụ - From 100 Buddhas’ Fable Stories – Song ngữ Wednesday, 25 November 2020 ... "Ngay lúc ấy, 500 vị Phạm Chí được tâm khai ý giải và xin thọ trì Năm... More detail

Xem Nhiều Nhất - Most Read


Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31