Bài Viết Mới - Latest Articles

31 - Hãy Là Ông Chủ - Be The Boss – Song ngữ 31 - Hãy Là Ông Chủ - Be The Boss – Song ngữ Sunday, 09 August 2020 Câu chuyện Thiền ngắn nhưng nổi tiếng nói trên, có một ý nghĩa và có... More detail
121 - Hãy để yên cho mọi người thở - Let Everything Breathe – Song ngữ 121 - Hãy để yên cho mọi người thở - Let Everything Breathe – Song ngữ Saturday, 08 August 2020 Khi chúng ta ngồi đây đọc những từ ngữ nầy, chúng ta đang thở ... giờ đây, chúng... More detail
120 - Hãy Xem Mình Là Khách Viễn Du - Considering Yourself A Tourist – Song ngữ 120 - Hãy Xem Mình Là Khách Viễn Du - Considering Yourself A Tourist – Song ngữ Wednesday, 05 August 2020 Lời khuyên từ Đức Đạt Lai Lạt Ma về việc làm cho cuộc sống của chúng ta có ý... More detail
119 - Cáo Tật Thị Chúng – Telling the World About My Illness - Song ngữ 119 - Cáo Tật Thị Chúng – Telling the World About My Illness - Song ngữ Thursday, 30 July 2020 Nhưng sau đó, trong dòng thứ năm và nổi tiếng nhất của bài thơ, Thiền sư mâu... More detail
118 - Vô Thường Và Buông Xả - Impermanence And Letting Go – Song ngữ 118 - Vô Thường Và Buông Xả - Impermanence And Letting Go – Song ngữ Thursday, 23 July 2020 ...Phật giáo dạy rằng nguyên nhân làm cho con người đau khổ là sự thiếu hiểu... More detail

Xem Nhiều Nhất - Most Read


Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31