30 Ngày Tập Thiền Minh Sát

... Một phương pháp tu tập chánh niệm là dùng tâm thức của mình làm một đối tượng để quán niệm. Trong mỗi cử động của thân [Sắc (rūpa) hoặc Năm Uẩn (khandhas)], ta đều có thể thấy được tâm thức của mình (danh or nāma) đi đôi...One way to develop mindfulness of knowing is to treat consciousness itself as the object of meditation. In any movement of the body, you can begin to sense the “knowing faculty”, because the physical object is so apparent...

... Ðức Phật dạy rằng thắng vạn quân như vậy ngàn lần, vẫn còn dễ hơn là thắng được chính mình một lần...The Buddha has said that this is an easier task than the conquering of oneself. It is not a trivial thing we have set about doing....

...Và khi ta thiếu chánh niệm, ta sẽ không thực sự thưởng thức được các món ăn. Nhai được đôi ba miếng là tâm ta đã chu du đến tận phương nào rồi...And when we are not aware, we do not fully enjoy the experience. We take a bite or two and our thoughts wander...

... Ý muốn, hay còn gọi là tác ý, là một sự thúc dục trong tâm, một dấu hiệu đi trước bất cứ một hành động nào...Volition is the mental urge or signal which precedes any action....

... Theo dõi mọi biến chuyển của hiện tượng trên một bình diện vi tế là một đặc tính của chánh niệm, mà phương pháp tu tập này đem lại...Being with the flow of phenomena on a microscopic level is the kind of mindfulness that develops with practice...

... Khi bạn ngồi thiền, nếu có những hình ảnh nào hiện ra trong đầu, chỉ cần niệm thầm: "thấy, thấy", đừng bao giờ để ý phê bình, hay phân tích nội dung của chúng...When visual images arise in the practice, simply make a note of “seeing, seeing,” without getting involved in judging or evaluating the content...

... Trong hang động có một hàng người, họ bị xiềng lại với nhau bằng một cách mà họ chỉ có thể nhìn vào vách hang bên trong. Họ không thể nào quay lưng lại. Phía sau lưng những người bị xiềng là một ngọn lửa, và có những hình người nhỏ xếp chung quanh như là đang sinh hoạt với nhau...In the cave is a row of people, chained in such a way that they can only face the back wall. Behind the row of people is a fire and a procession of figures walking by engaged in all the activities of life....

... Nếu chúng ta không ý thức được tư tưởng của mình khi chúng vừa mới khởi lên, ta sẽ khó có thể nào hiểu được lý Vô ngã (không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào) và thấy được rằng sự suy nghĩ không phải thật là mình....If we remain unaware of thoughts as they arise, it is difficult to develop insight into their impersonal nature (without reference to any individual person) and into our own deep-rooted and subtle identification with the thought process....

... Nhưng khi ta có chánh niệm về cảm thọ của mình, ta sẽ có khả năng nhận diện mọi cảm thọ với một tâm quân bình và không phân biệt....When we become mindful of feelings, we can begin to observe them with detachment and balance...

... Nhưng khi ta có chánh niệm về cảm thọ của mình, ta sẽ có khả năng nhận diện mọi cảm thọ với một tâm quân bình và không phân biệt...When we become mindful of feelings, we can begin to observe them with detachment and balance...

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
January 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31