TÁC GIẢ - Authors

Hạnh phúc là một từ đơn giản, được định nghĩa bởi từ điển của Merriam Webster là “một trạng thái hạnh phúc và hài lòng: NIỀM VUI; hoặc một trải nghiệm thú vị hoặc thỏa mãn”.... - Happiness is a simple word, defined by the Merriam Webster’s dictionary as “a state of well-being and contentment: JOY; or a pleasurable or satisfying experience”....

Đạo truyền riêng ngoài kinh điển, không qua chữ nghĩa, nhắm thẳng vào nội tâm, kiến chiếu vào Tự Tánh để thành Phật....

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included. Đáp: Tâm là gốc rễ của vạn pháp. Hết thảy các pháp chỉ từ tâm mà sinh. Nếu hiểu được tâm, thì vạn pháp đều sẵn đủ nơi đó....

Wisdom and takes care of his body through external discipline. Phàm chuyển thành Thánh không thay đổi mặt, chỉ tỏ rõ tâm bằng trí huệ ở bên trong, soi chiếu thân bằng giới hạnh bên ngoài....

Many roads lead to the Path, but basically there are only two: reason and practice. To enter by reason means to realize the essence through instruction and to believe that all living things share the same true nature, which isn’t apparent because it’s shrouded by sensation and delusion. Muốn vào Đạo có nhiều đường, tóm lại không ra ngoài hai đường: Lý Nhập (bằng lý trí) và Hạnh Nhập (bằng thực hành). Lý Nhập là thực hành theo giáo lý mà bước vào cội nguồn của đạo. Tin sâu rằng các loài hàm sinh đều cùng một chân tánh, chỉ do khách trần vọng tưởng che khuất nên không hiển lộ....

Buddhism came to China 2,000 years ago. As early as 65 A.D, a community of Buddhist monks was reported living under royal patronage in the northern part of Kiangsu Province, not far from the birth place of Confucius, and the first monks probably arrived 100 years earlier. Since then, tens of thousands of Indian and Central Asian monks have journey (journeyed) to China, none has had the impact of Bodhidharma. Phật giáo truyền đến Trung hoa khoảng 2000 năm về trước. Ngay từ năm 65 trước dương lịch, đã có một tập đoàn tăng sĩ sống trong vùng phía Bắc của tỉnh Kiangsu dưới sự bảo trợ của triều đình đương thời, và có lẽ những vị tăng đầu tiên đã đặt chân đến đó cả trăm năm về trước.Từ đó, hàng muôn vạn tăng sĩ từ Ấn độ và vùng Trung Á đã du hành đến Trung hoa bằng đường bộ và đường thủy, nhưng trong những vị đã truyền bá Phật pháp đến Trung hoa, không ai có một ảnh hưởng có thể sánh được với ngài Bồ Ðề Ðạt Ma (Bodhidharma)....

Lúc bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Ðại Bồ-Tát bảo chư Bồ-Tát rằng: ‘Chư Phật tử! Khổ Thánh-Ðế, trong cõi Ta-Bà này, hoặc gọi là tội, là bức ngặt, là biến dị, là phan duyên, là nhóm, là đâm, là căn tựa, là hư dối, là chỗ nhọt ghẻ, là kẻ ngu-si. - Then the great enlightening being Manjushri said to the enlightening beings, “Children of Buddhas, the holy truth of suffering, in this world Endurance, is sometimes called wrongdoing, or oppression, or change, or clinging to objects, or accumulation, or thorns stabbing, or dependence on the senses, or deceit, or the place of cancer, or ignorant action....

... “Niêm Hoa Vi Tiếu, nói là Phật Thích Ca, Truyền pháp không lời Tuệ Bát Nhã cho ngài Ma Ha Ca Diếp”- The Flower Sermon, in which Śākyamuni Buddha, Transmits direct wisdom to disciple Mahākāśyapa....

"Trong Thiền Phật giáo, rất nhiều nhấn mạnh được đặt trên ý tưởng của sự truyền Pháp không lời, là một khái niệm mà cũng là cơ sở của tất cả các công án thiền." - “In Zen Buddhism, A lot of emphasis is placed on the idea of wordless transmission, Which is a notion that also underlies all of the Koans.”...

Tôi nghe như vầy: một thời Thế Tôn ở kinh đô thành Savatthi (Xá-vệ) của nước Kosala (Kiều-tát-la), tại tịnh xá Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn nhà ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn thuyết pháp cho quí tăng: "Này các chư vị Tỳ Kheo". --"Dạ thưa vâng", chúng con đây thưa Thế Tôn....I have heard that: on one occasion the Blessed One was staying at Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. There he addressed the monks: "Monks!""Yes, lord," the monks replied....

... Này Ðại vương, như một người bị nhốt trong ngục. Người ấy sau một thời gian, được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn". Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ...Just as a man might be bound in prison, and after a time he might be freed from his bonds without any loss, with no deduction from his possessions. He might think: “Before this I was in prison...”, and he would rejoice and be glad about that....

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe?  - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên          The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ 25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ Wednesday, 24 November 2021 Right vision, or understanding: understanding that life always... More detail
0.png0.png1.png8.png4.png2.png2.png6.png
Today175
Yesterday357
This week1036
This month5741
Total184226

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2024-04-25