I.Chuyện Vui - Funny Stories

25 December 2021

So, the wife picked up the card and read aloud: "Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti - Two with sausage and meatballs, two without." Vì thế, người vợ nhặt tấm cạc lên và đọc to: “Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti – Hai có xúc xích và thịt viên, hai không.”...

25 December 2021

His father yelled, "You idiot! We've been living on the funding of that case for ten years!" Ba anh ta la lên:” Thằng ngu! Chúng ta đã sống nhờ tiền vụ này trong mười năm!”...

25 December 2021

"What are you doing?" asked Adam. "I'm checking to see if any more of your ribs are gone." “Bà làm gì vậy?” Ađam hỏi. “Em đang kiểm tra xem có cái nào trong những xương sườn của anh đi đâu không.”...

25 December 2021

A priest, a Buddhist and a rabbi are discussing what each would like to be said at their funeral. Một linh mục, một nhà sư Phật giáo và một giáo sĩ Do thái đang nói chuyện mỗi người sẽ muốn được nói gì ở lễ tang của họ....

25 December 2021

"We put our TV away in the closet." "That's right," his wife mumbled, "and it gets awfully crowded in there." “Chúng tôi đặt tivi ở xa trong phòng kho.” “Đúng rồi,” bà vợ lầm bầm, “và người ta tụ tập vô cùng đông ở đó.”...

24 December 2021

Melvin then related his story. "Father, I am a deliveryman. Yesterday I was making a delivery in the affluent section of the city. When I rang the bell, the door opened and there stood the most beautiful woman I have ever seen. Rồi Melvin kể lại câu chuyện.”Thưa cha, con làm nghề đưa thư. Hôm qua con đang phát thư ở một khu sang trọng của thành phố. Khi con rung chuông, cánh cửa mở ra và một phụ nữ đẹp nhất mà con từng thấy đứng đó....

24 December 2021

The man says "Great. I always dreamed of this and I know exactly what I want. First, I want 1 billion dollars in a Swiss bank account." Phoof! There is a flash of light and a piece of paper with account numbers appears in his hand. Người đàn ông nói:” Thật tuyệt.Tôi đã luôn mơ tới điều này và bây giờ tôi biết chính xác tôi muốn gì. Trước tiên tôi muốn 1 tỉ đô la trong một tài khoản ngân hàng Thụy sĩ.”...

24 December 2021

"An abstract noun," the teacher said, "is something you can think of, but you can't touch it. Can anyone give me an example of one?" “Một danh từ trừu tượng,” giáo viên nói “là một cái gì đó các em có hể nghĩ tới nhưng các em không thể chạm tới được. Ai có thể cho cô một ví dụ?”...

24 December 2021

"But, Mom," he said, brightening, "you don't have to worry about buying another one. Charlie's mother said it was irreplaceable." “Nhưng, má à,” nó nói với vẻ tươi tỉnh, “má không phải lo việc mua một cái khác. Má Charlie nói nó không thể thay thế được.”...

24 December 2021

"Well," said the boy's father, "he thinks that garbage collectors only work on Tuesdays!" “Ồ,” người cha nói:” Nó nghĩ là những người thu gom rác chỉ làm việc vào thứ Ba!”...

23 December 2021

"I'm ashamed of you," the mother said. "Fighting with your best friend is a terrible thing to do!" “Má mắc cỡ với con quá,” người má nói. “Đánh lộn với bạn thân của con là một việc làm thậm tệ!”...

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe?  - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên          The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ 25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ Wednesday, 24 November 2021 Right vision, or understanding: understanding that life always... More detail
0.png0.png1.png8.png4.png1.png9.png9.png
Today148
Yesterday357
This week1009
This month5714
Total184199

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2024-04-25