I. Thiền - Bài Học Nhiều Tác Giả

It is because of the mystery of birth, old age and death that Buddhas arise in the world. There is no realm of existence in which these realities do not exist, and it is the sole purpose of the Buddha’s enlightenment to penetrate into their root causes. Perhaps the most profound part of the Buddha’s teaching is the description of how this wheel of life, death and rebirth continues rolling on. The insight into all the links of the chain of existence is expressed in what is called the Law of Dependent Origination. Cũng vì sự bí mật của sanh, lão, bệnh, tử mà các đức Phật đã xuất hiện trong cuộc đời. Không một cõi thế giới nào mà lại không bị chi phối bởi những sự thật này, và sự giác ngộ của đức Phật chỉ có mỗi một mục đích duy nhất là để hiểu thấu được các nguyên nhân gốc rễ của nó. Có lẽ phần uyên thâm nhất của giáo lý đức Phật là một diễn tả về sự luân chuyển không ngừng của sợi dây xích hiện hữu này được gọi là luật Nhân Duyên....

  1. Right vision, or understanding: understanding that life always involves change and suffering; realizing that following the Noble Eightfold Path is the way to overcome suffering and be really happy. Chánh kiến, hay hiểu biết đúng đắn: chúng ta nên hiểu biết rằng cuộc đời luôn liên quan đến sự thay đổi, và sự đau khổ; chúng ta nên nhận ra rằng Bát Chánh Đạo là Con Đường Cao Quý Có Tám Phần - là con đường giúp chúng ta vượt qua sự đau khổ, và nhờ đó chúng ta thật sự hạnh phúc....

The First Noble Truth often is translated as "Life is suffering." Many people new to Buddhism tune out as soon as they hear this. Sự Thật Cao Quý Thứ Nhất thường được dịch là "Cuộc đời là đau khổ." Nhiều người khi mới bước chân vào đạo Phật, và ngay khi họ nghe câu nói trên, họ đã chẳng còn muốn lắng nghe Phật Pháp nữa, họ đã chẳng còn muốn học hỏi nữa....

“The Buddha says that the five aggregates have to be fully understood. The five aggregates are our burden.   But at the same time. They provide us with the indispensable soil of wisdom.” "Đức Phật nói rằng ngũ uẩn phải được hiểu đầy đủ. Năm uẩn là gánh nặng của chúng ta. Nhưng cùng một lúc, Ngũ uẩn cho chúng ta một vùng đất trí tuệ vô giá..."...

Throughout the ages, all cultures and religions throughout the world, have struggled with the question of: how we can grow and develop as individuals. Modern psychology has brought us ‘Maslow’s hierarchy of needs’, the Middle Ages brought us Bunyan’s “the Pilgrim’s Progress’ and there are many others. There are many examples in non-Western cultures also, including the Buddhist theory of Levels of Consciousness. Trong một thời gian rất lâu, xuyên suốt qua các nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới, chúng ta đã vật lộn với câu hỏi là: làm sao bản thân của chúng ta có thể phát triển cả về hai mặt thân thể, và tâm lý? Tâm lý học hiện đại đã mang đến cho chúng ta 'Hệ Thống Cấp Bậc Về Nhu Cầu Của Maslow', và trong thời trung cổ mang đến cho chúng ta 'Sự Tiến Triển Của Người-Đi-Hành-Hương Của Bunyan', và còn của những người khác nữa. Cũng có rất nhiều thí dụ không-thuộc-về nền văn hóa Tây Phương, thí dụ như lý thuyết của Phật Giáo về các loại tâm thức....

Buddhism teaches that the cause of human suffering is our ignorance. The teachings of impermanence and non-attachment, or letting go, aid in overcoming this ignorance. Phật giáo dạy rằng nguyên nhân làm cho con người đau khổ là sự thiếu hiểu biết. Những lời dạy về vô thường và sự không dính mắc, hoặc sự buông xả, giúp chúng ta vượt qua sự vô minh nầy....

The Buddhas always teach the same thing. They follow the ancient Path to the very end and return to tell the people of the wonderful things they have seen and try to encourage them to walk the Path for themselves. Chư Phật lúc nào cũng thuyết giảng một việc tương tự. Các Ngài đi theo con Ðường cổ xưa đến cùng và rồi trở lại báo cho quần chúng biết những điều kỳ diệu mà các Ngài đã chứng kiến, và ra sức khích lệ họ tự ý đi theo con Ðường đó....

We found out in the last lesson that ignorance is the first cause of suffering. First of all, what do we mean by ignorance? Trong bài vừa qua, chúng ta thấy vô minh là nguyên nhân đầu tiên của đau khổ. Trước hết chúng ta muốn nói vô minh là gì?...

We have seen how necessary it is to have right thoughts in our minds if we would succeed in life and become good men and women. Chúng ta thấy cần thiết biết bao để có được những tư tưởng chân chính trong tâm hồn, nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống và nên người lương thiện. Thoughts are like seeds, from them our words and actions spring. Tư tưởng cũng như hạt giống, hạt giống phát sanh ngôn ngữ và hành động....

“Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love.” - “Dịu dàng trong lời nói tạo ra tự tin. Dịu dàng trong suy nghĩ tạo ra sâu sắc. Dịu dàng khi ban tặng tạo ra tình yêu.” -  Lao Tzu - Lảo Tử...

I have often written that we are approaching the 50-year mark of Buddhist meditation practice in America. In many ways this style of Buddhism has become well established and familiar to the mainstream culture. Tôi thường viết rằng chúng ta đang tiến gần đến một dấu mốc ấn-tượng của 50 năm thực hành Thiền Phật Giáo tại Hoa Kỳ. Thiền Phật Giáo phần lớn đã được tồn tại trong một thời gian khá dài, do đó đã được công nhận, và trở nên quen thuộc với nền văn hóa chính thống....

Page 1 of 3

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe?  - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên          The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ 25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ Wednesday, 24 November 2021 Right vision, or understanding: understanding that life always... More detail
0.png0.png1.png9.png3.png7.png8.png7.png
Today272
Yesterday353
This week625
This month7417
Total193787

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2024-05-21