Bài Viết Mới - Latest Articles

102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say he ought to have, which...
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which you say he ought to...
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you say he ought to have,...
99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ 99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 “Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động, không thể bị...
98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ 98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ Wednesday, 29 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of wind which you say he ought to take,...
97. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 3 - The Fire – Lửa - Song ngữ 97. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 3 - The Fire – Lửa - Song ngữ Tuesday, 28 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of fire which you say he ought to take,...
96. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 2 - The Water – Nước - Song ngữ 96. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 2 - The Water – Nước - Song ngữ Thursday, 23 June 2022 'Venerable Nâgasena, the five qualities of water which you say he ought to take,...
95. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 1 - The Earth – Mặt Đất - Song ngữ 95. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 1 - The Earth – Mặt Đất - Song ngữ Thursday, 23 June 2022 ... 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the earth which you say he...
94. Chương 2 - Phẩm Biển Cả - bài số 10 - The Sea – Biển cả - Song ngữ 94. Chương 2 - Phẩm Biển Cả - bài số 10 - The Sea – Biển cả - Song ngữ Wednesday, 22 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the sea you say he ought to take, which...
Wednesday, 08 June 2022 - EVDHamma.org

The physician returns and begins to prepare antidotes. The children who are mildly affected take them and are cured, but the seriously ill children are deranged and will not accept the treatment... Người cha từ nước xa trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị thuốc giải độc. Các em bị ảnh hưởng nhẹ khi được săn sóc và được chữa khỏi, nhưng các em bị bệnh nặng là loạn trí thì sẽ không chấp nhận điều trị....

At length, however, after their repeated victories, he gives his crest jewel to the entire army. The king, then, is the Buddha; the soldiers are disciples fighting the passions; the gifts are the preliminary teachings of Buddhism; and the crest jewel is the supreme teaching of the Lotus Sutra.... Về lâu về dài, tuy nhiên, sau những chiến thắng của họ lặp đi lặp lại, ông cho viên ngọc đỉnh của mình đến toàn thể quân đội. Nhà vua, sau đó, là Phật; những người lính đều là đệ tử chiến đấu với lòng từ bi; những món quà là các giáo lý sơ bộ của Phật giáo; và viên ngọc đỉnh là giáo lý tối thượng của Kinh Pháp Hoa....

A poor man visits a rich friend, gets drunk, and passes out. Một người đàn ông nghèo đến thăm một người bạn giàu có, say rượu, và ngất đi. The rich man, who has to leave on business, gives his poor man a priceless gem, which he sews into the lining of his friend's clothes. Người đàn ông giàu có, phải rời nhà đi kinh doanh, đã tặng viên ngọc vô giá cho người bạn nghèo, bằng cách may vào vạt áo của anh ta.....

They enter the city, and, when they feel better, the city vanishes. The guide explains that he had created it by magic to satisfy their needs, and, now that it has fulfilled its purpose, he has made it disappear.... Họ tiến vào thành phố, và, khi họ cảm thấy tốt hơn, thành phố biến mất. Các hướng dẫn giải thích rằng ông đã tạo ra nó bằng phép thuật để đáp ứng nhu cầu của họ, và bây giờ nó đã hoàn thành mục đích của mình, ông đã làm cho nó biến mất....

Xem Nhiều Nhất - Most Read

102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say... More detail
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which... More detail
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you... More detail
99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ 99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 “Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động,... More detail
98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ 98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ Wednesday, 29 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of wind which you... More detail

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

« June 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
0.png0.png0.png3.png6.png4.png9.png4.png
Today34
Yesterday135
This week169
This month593
Total36494

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2022-07-05