139. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 5 - The Medicine - Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc - Song ngữ

30 September 2022

 

The Medicine

Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc.

English: T. W. Rhys Davids

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda

Compile: Nhóm Hoa Sen

139. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 5 - The Medicine - Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc - Song ng

 

63. thuốc giải độc

 

The Questions of King Milinda - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 5 - The Medicine - Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc.

 

 1. 'Venerable Nâgasena, those two qualities of medicine you say he ought to take, which are they?'

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

                                      

'Just, O king, as vermin are not produced in medicine; just so, O king, should no evil dispositions be allowed to arise in the mind of the strenuous Bhikshu, earnest in effort. This, O king, is the first of the qualities of medicine he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như các con giòi không tồn tại ở thuốc giải độc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các phiền não tồn tại ở tâm. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của thuốc giải độc nên được hành trì.

 

 1. 'And again, O king, just as medicine is an antidote to whatever poison may have been imparted by bites or contact, by eating or by drinking in any way; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, counteract in himself the poison of lusts, and malice, and dullness, and pride, and wrong belief, This, O king, is the second of the qualities of medicine he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all the gods:

 

"The strenuous recluse who longs to see

Into the nature, and the meaning true,

Of the constituent elements of things,

Must as it were an antidote become,

To the destruction of all evil thoughts 1."'

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc ngăn chận tất cả chất độc do đã bị cắn, bị chạm vào, bị ngộ độc, bị ăn vào, bị uống, bị nhai, bị nếm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ngăn chận tất cả chất độc luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của thuốc giải độc nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

‘Với ước muốn nhìn thấy bản thể và ý nghĩa của các pháp tạo tác, vị hành giả nên giống như thuốc giải độc trong việc tiêu trừ chất độc phiền não.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
 2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
 3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
 4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
 5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx
 6. https://thuvienhoasen.org/images/file/5u_2Xi0P2ggQAFsp/milinda-van-dao-van-ban-song-ngu-p-li-viet-.pdf
Read 132 times

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ 00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ Tuesday, 03 August 2021 Mục Lục – Vua Milinda Vấn đạo - Song ngữ - Reverence... More detail
01.	 Lời Mở Đầu – Vua Milinda Vấn đạo - Việt ngữ 01. Lời Mở Đầu – Vua Milinda Vấn đạo - Việt ngữ Thursday, 05 August 2021 Milindapañhapāḷi là một tác phẩm có giá trị trong... More detail
0.png0.png0.png7.png2.png3.png2.png9.png
Today166
Yesterday250
This week1328
This month8766
Total72329

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2023-01-28