One day, a dump fly tasted a bit of liquor left in a coconut shell. After that, he felt heavier and stronger than before. So he went back to the dump again. As soon as he landed on the dump, the dump heap was lowered a little. The fly thought, “Look, I am so strong.”... Ngày kia, một con ruồi tý hon nhấm nháp một ít vị ngọt từ trái dừa chảy ra. Sau đó, nó cảm thấy thân thể nặng hơn và khỏe mạnh hơn trước. Vì vậy nó tiếp tục uống lần nữa. Không bao lâu, nó nằm trong vũng nước dừa. Ruồi ngấm men dừa say và lẩm bẩm, “Giờ đây ta rất khỏe.”...

In a forest near Varanasi, there once lived some quails.  The shady grove in which they nested was also the favorite grazing ground of a herd of elephants. A wise and righteous elephant was the leader of that herd.... Trong một khu rừng gần thành Ba La Nại, có một vài con chim cút sinh sống. Ngay dưới bóng cây che mát cho chim cút làm tổ là bãi cỏ lý tưởng của đàn voi. Trong đàn có một con voi uy nghi thông thái và công bằng, lãnh đạo đàn voi....

One day, an angry man with a bad temper went to see the Buddha. The man used harsh words to abuse the Buddha. The Buddha listened to him patiently and quietly, and did not say anything as the man spoke. The angry man finally stopped speaking. Only then did the Buddha ask him, “If someone wants to give you something, but you don’t want to accept it, to whom does the gift belong?”...- Một ngày kia, người đàn ông với tính khí thất thường, giận dữ đến gặp Đức Phật. Ông ta dùng những từ thô lỗ để lăng mạ Đức Phật. Đức Phật lắng nghe ông ta kiên nhẫn, lặng lẽ và không nói điều gì trong khi người đàn ông đang nói. Sau khi người đàn ông nói xong. Đức Phật hỏi ông ta, “Liệu người nào đó cho anh món quà, nhưng anh không nhận ngươi đó sẽ làm gì với món quà đó? ...

Tuesday, 24 May 2022 04:35

14. Chiếc bè - Raft – Song ngữ

By

The Noble Eightfold Path taught by the Buddha is like the raft. It would take us from the suffering of this shore to the other shore of no suffering....Tám Con đường cao quý (Bát chánh đạo) được dạy bởi Đức Phật nó giống như cái bè. Nó sẽ đưa chúng ta từ bờ bên này của đau khổ đến bờ bên kia không còn sự đau khổ....

.... A year later, while they were spending the rainy season in the royal garden at the king’s invitation, the old monk was asked to stay in residence at the palace. The happy monk became the new leader of the group. One day, this happy monk went to pay the old monk a visit at the palace. All he would stay to the old monk on seeing him was, “What happiness! What happiness!” ...Một năm sau, trong khi họ an cư trong vườn hoàng gia theo lời mời của nhà vua. Người tu sĩ già đã được mời ở lại hẳn trong cung điện. Người tu sĩ hạnh phúc kia đã trở thành người lãnh đạo nhóm. Một ngày kia, người tu sĩ hạnh phúc này đến thăm người tu sĩ già tại cung điện. Người tu sĩ đã ngồi để tu sĩ già nhìn ngắm và nói “Thật hạnh phúc! Thật hạnh phúc!” ...

In China, monkeys are caught in a very special way. The trapper first takes a coconut. He then makes a hole on its side just big enough for a hand to go through when it is not clenched into a fist. He then places some peanuts in the coconut and puts it in a spot where monkeys usually visit.  Before leaving the coconut behind, he would scatter some peanuts around the coconut... - Ở Trung quốc, những con khỉ được săn bắt theo cách đặc biệt. Đầu tiên, họ tìm một trái dừa. Họ đục một lỗ vừa đủ tay khỉ thò vào. Rồi rắc ít đậu phọng trong trái dừa và đặt trái dừa vào nơi khỉ thường đến. Sau đó, người bẫy thú, rắc một ít đậu phọng ở ngoài trái dừa....

Kisa Gautami was a young woman from a rich family who was married to a wealthy merchant. When her only son was about a year old, he suddenly fell ill and died.  Overcome with grief, Kisa Gautami took the dead child in her arms and went from house to house asking people if they knew of a medicine that could restore her child’s life. Of course, no one was able to help her. Finally, she met a follower of the Buddha, who advised her to see the Buddha. Kisa Gau Ta Mi là một phụ nữ trẻ trong một gia đình giàu có. Người kết hôn với một thương nhân giàu có. Khi người con trai duy nhất của cô ta được một tuổi, đứa bé đột nhiên bị ốm và chết. Rối trí và đau buồn, Kisa mang xác của con mình trên tay và đi từ nhà này sang nhà khác để hỏi họ, liệu có phương thuốc nào có thể cứu lấy mạng sống con cô ta. Dĩ nhiên không một người nào có thể giúp đỡ cô ta làm điều đó. Cuối cùng, mọi người khuyên cô ta gặp Đức Phật để xin lời khuyên....

“A woman worked very hard cleaning the streets. As her clothes were dirty and smelly, All the people ran away from her when they saw her. When the Buddha talked to her nicely, the people were surprised.”..; - “Một người đàn bà làm công việc dọn vệ sinh đường phố rất nặng nhọc. Vì vậy áo quần của bà rất dơ bẩn và hôi hám, Tất cả mọi người đều xa lánh nếu trông thấy bà. Khi thấy Đức Phật nói chuyện với bà rất vui vẻ, mọi người rất đỗi ngạc nhiên.”....

“The snake’s tail had a fight with its head. The tail said, “You have led me for so long. Now it’s time for me to lead you.”... “Đuôi rắn đã đánh nhau với đầu rắn. Đuôi rắn nói, “Ngươi đã dẫn ta đi quá lâu rồi. Bây giờ đến lượt ta sẽ dẫn ngươi đi.”...

“A fox’s wife wanted to eat some fresh fish.He foxes tried to find some for her near the river. He saw two otters at the river dragging along a big fish. Both wanted the best parts of the fish. The fox watched them for a short time. Then he went up to ask if he could divide the fish for them. The otters were delighted.... - Vợ của cáo muốn ăn một ít cá tươi. Cáo cố tìm cá tươi cho vợ trên khúc sống gần đó. Cáo nhìn thấy hai con rái cá đang giành nhau một con cá to tại bờ sông. Cả hai ai cũng muốn mình được hưởng phần cá tốt nhất. Cáo quan sát hai con rái cá đang giành nhau một lúc....

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe?  - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên          The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ 25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ Wednesday, 24 November 2021 Right vision, or understanding: understanding that life always... More detail
0.png0.png2.png1.png2.png4.png8.png1.png
Today275
Yesterday267
This week275
This month7050
Total212481

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2024-07-22