85. Đến lúc phải chết - Time to Die – Song ngữ

 

Time to Die

Đến lúc phải chết

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

85. Đến lúc phải chết - Time to Die – Song ngữ

 

85. Đến lúc 1

 

Đến lúc phải chết - Time to Die

 

85. Đến lúc 2

 

Ikkyu, the Zen master, was very clever even as a boy. His teacher had a precious teacup, a rare antique.

Thiền sư Ikkyu từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất thông minh. Thầy của ngài có một tách trà rất quý, là một món đồ cổ hiếm có.

 

Ikkyu happened to break this cup and was greatly perplexed. Hearing the footstep of his teacher, he held the pieces of the cup behind him. When the master appeared, Ikkyu asked: “Why do people have to die?”

Ikkyu lỡ tay làm vỡ cái tách và hết sức lo lắng. Nghe tiếng chân thầy từ xa, cậu bé liền giấu những mảnh vỡ của cái tách ra sau lưng. Khi thầy vừa đến, cậu bé hỏi: “Bạch thầy, tại sao người ta phải chết?”

 

“This is natural,” explained the older man. “Everything has to die and has just so long to live.”

Vị thầy già giải thích: “Điều đó là tự nhiên. Tất cả mọi vật trên đời đều chỉ sống được trong một quãng thời gian nhất định và đều phải chết.”

 

Ikkyu, producing the shattered cup, added: “It was time for your cup to die.”

Cậu bé Ikkyu liền đưa cái tách vỡ ra và tiếp lời thầy: “Vậy đã đến lúc cái tách của thầy phải chết rồi!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/85--den-luc-phai-chet-time-to-die/3181/2875/2878/11338
  2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tekisui_Zenji.jpg
  3. https://www.pinterest.com/diverseot/wake-up/
  4. http://www.buddhagroove.com/zen-story-friendship
  5. http://www.slideshare.net/bright9977/10-life-lessons-from-little-monk-ikkyu-san-7256434
  6. https://www.nippon.com/en/japan-topics/b07211/ikkyu-sojun-the-enduring-legacy-of-a-zen-renegade.html
Read 125 times

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

104. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 10 - The Sovran Overlord Buddha – Phật Chuyển Pháp Luân - Song ngữ 104. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 10 - The Sovran Overlord Buddha – Phật Chuyển Pháp Luân - Song ngữ Saturday, 16 July 2022 'Venerable Nâgasena, the four qualities of the sovran overlord... More detail
103. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 9 - Sakka – vị Sakka - Song ngữ 103. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 9 - Sakka – vị Sakka - Song ngữ Thursday, 14 July 2022 'Venerable Nâgasena, the three qualities of Sakka (the king... More detail
102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say... More detail
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which... More detail
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you... More detail
0.png0.png0.png4.png1.png5.png9.png0.png
Today19
Yesterday116
This week800
This month1668
Total41590

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2022-08-14