133. Chương 6 - Phẩm Nhện - bài số 9 - The Fisherman - Câu hỏi về tính chất của người câu cá - Song ngữ

30 September 2022

 

The Fisherman

Câu hỏi về tính chất của người câu cá.

English: T. W. Rhys Davids

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda

Compile: Nhóm Hoa Sen

133. Chương 6 - Phẩm Nhện - bài số 9 - The Fisherman - Câu hỏi về tính chất của người câu cá - Song ng

 

57. câu cá

 

The Questions of King Milinda - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương 6 - Phẩm Nhện - bài số 9 - The Fisherman - Câu hỏi về tính chất của người câu cá.

 

 1. 'Venerable Nâgasena, those two qualities of the fisherman you say he ought to take, which are they?'

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của người câu cá nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

'Just, O king, as the fisherman draws up the fish on his hook; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, draw up by his knowledge, and that to the uttermost, the fruits of Samanaship. This, O king, is the first quality of the fisherman he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như người câu cá giật lên các con cá nhờ vào lưỡi câu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giật lên các quả vị Sa-môn cao hơn nữa nhờ vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người câu cá nên được hành trì.

 

 1. 'And again, O king, just as the fisherman by the sacrifice of a very little comes to great gain 2; just so, O king, [413] should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, renounce the mean baits of worldly things; then by that renunciation will he gain the mighty fruits of Samanaship. This, O king, is the second quality of the fisherman he ought to have. For it was said, O king, by Râhula, the Elder:

 

"Renouncing the baits of the world he shall gain

The state that is void of lust, anger, and sin,--

Those conditions of sentient life--and be free,

Free from the cravings that mortals feel,

And the fruits of the stages of th' Excellent Way

And the six modes of Insight shall all be his 3."'

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người câu cá gây tổn thương vật nhỏ rồi đạt được lợi lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi. Tâu đại vương, sau khi buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi, vị hành giả thiết tha tu tập chứng đắc quả vị Sa-môn to lớn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người câu cá nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rāhula nói đến:

‘Sau khi từ bỏ vật chất thế gian, ngươi hãy đạt được không tánh, vô tướng, và vô nguyện giải thoát, bốn Quả, và sáu Thắng Trí.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
 2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
 3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
 4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
 5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx
 6. https://thuvienhoasen.org/images/file/5u_2Xi0P2ggQAFsp/milinda-van-dao-van-ban-song-ngu-p-li-viet-.pdf

 

Read 191 times Last modified on Friday, 30 September 2022 14:07

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên     The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ 00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ Tuesday, 03 August 2021 Mục Lục – Vua Milinda Vấn đạo - Song ngữ - Reverence... More detail
0.png0.png1.png3.png5.png4.png4.png7.png
Today112
Yesterday221
This week550
This month6540
Total135447

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2023-09-27