Bài Viết Mới - Latest Articles

00. 108 Ajahn Brahm Stories – Contents - Mục lục – Song ngữ 00. 108 Ajahn Brahm Stories – Contents - Mục lục – Song ngữ Saturday, 08 October 2022 Contents - Perfection and guilt 3 - Two bad bricks 5 - The temple...
141. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 7 - The Archer - Câu hỏi về tính chất của người cung thủ - Song ngữ 141. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 7 - The Archer - Câu hỏi về tính chất của người cung thủ - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, those four qualities of the archer you say he ought to take,...
140. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 6 - The Food - Câu hỏi về tính chất của vật thực - Song ngữ 140. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 6 - The Food - Câu hỏi về tính chất của vật thực - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, those three qualities of food you say he ought to take, which...
139. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 5 - The Medicine - Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc - Song ngữ 139. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 5 - The Medicine - Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, those two qualities of medicine you say he ought to take, which...
138. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 4 - The Rice Field - Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng - Song ngữ 138. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 4 - The Rice Field - Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, those three qualities of the rice field you say he ought to...
137. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 3 - The Sunshade Câu hỏi về tính chất của cái lọng che - Song ngữ 137. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 3 - The Sunshade Câu hỏi về tính chất của cái lọng che - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, those three qualities of the sunshade 4 you say he ought to...
136. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 2 - The Black Iron - Câu hỏi về tính chất của sắt đen - Song ngữ 136. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 2 - The Black Iron - Câu hỏi về tính chất của sắt đen - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, those two qualities of black iron you say he ought to take,...
135. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 1 - The Waterpot - Câu hỏi về tính chất của chum nước - Song ngữ 135. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 1 - The Waterpot - Câu hỏi về tính chất của chum nước - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, that one quality of the waterpot you say he ought to take,...
134. Chương 6 - Phẩm Nhện - bài số 10 - The Carpenter - Câu hỏi về tính chất của người thợ mộc - Song ngữ 134. Chương 6 - Phẩm Nhện - bài số 10 - The Carpenter - Câu hỏi về tính chất của người thợ mộc - Song ngữ Friday, 30 September 2022 'Venerable Nâgasena, those two qualities of the carpenter he ought to take, which...

[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ

13 August 2021

 

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Anonymous

Việt Ngữ: Vô danh, Sưu tầm

Compile: Lotus group

[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ

 

13 20. title

 

[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ

 

****    ****    **

 

13. Tốc độ - How Are You on Speed?

 

 13 20. title 13

 

“Nếu ông là chồng tui, tui sẽ bỏ thuốc độc vat cà phê của ông.

Nếu em là vợ tui, tui sẽ uống cà phê em pha.

Hôn nhân chỉ là cuộc chiến, mà bạn sẽ ngũ với kẻ thù.”

 

Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting, we are strong for accuracy"

Hiệu Trưởng Trường Thương Mại: - Trong việc giảng dạy tốc ký và đánh máy, chúng tôi đặt nặng vào sự chính xác.

Inquirer: "How are you on speed?"

Thanh tra: - Thế còn về tốc độ thì sao?

 

Head of Business College:

"Well, of last year's class, six married their employers within six months."

Hiệu Trưởng Trường Thương Mại: - Khỏi nói, trong số học viên tốt nghiệp khoá trước, sáu cô đã lấy luôn sáu ông chủ trong vòng sáu tháng thôi.

 

14. Những từ ngữ khủng khiếp - Awful words

 

13 20. title 14 

 “Con gái yêu, con phải nói cho mẹ biết điều đã làm

con buồn khổ đến vậy. Hãy nói cho mẹ biết những

 từ đó là gì?” người mẹ kiên nhẫn hỏi. - “Những từ

như ‘hút bụi’, ‘giặt giũ’, ‘là quần áo’ và ‘nấu ăn’!”,

cô dâu vừa sụt sùi vừa trả lời.

 

A young couple gets married, goes on a cruise for their honeymoon. Back from the honeymoon, the bride immediately calls her mother.
“Well, darling,” says her mom, “how was the honeymoon?”

Một cặp vợ chồng trẻ đi du ngoạn bằng tàu trên biển hưởng tuần trăng mật. Vừa hết tuần trăng mật trở về, cô dâu lập tức gọi điện thoại cho mẹ.
-“Ồ, con yêu, tuần trăng mật thế nào?” mẹ cô dâu hỏi.
“Oh, mother,” the girl replies, “the honeymoon was wonderful! So romantic. We had a terrific time. But as soon as we returned, Sam began using really horrible language. Stuff I’d never heard before; really terrible words. You’ve got to come and get me and take me home. PLEASE, mother!”

-“Mẹ ơi, tuần trăng mật rất tuyệt vời! Rất lãng mạn, chúng con đã có một thời gian đáng nhớ. Nhưng ngay khi chúng con trở về, Sam bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ thực sự khủng khiếp mà trước đây con chưa từng nghe thấy; đó thực sự là những từ khủng khiếp. Mẹ phải tới ngay đây, cứu con và mang con về. Con xin mẹ đấy!”

And the bride begins to sob all over again.

“Poor darling,” says the mother. “What words?”

“I can’t tell you, mother – they’re too awful. Come and get me, please!”

Vừa dứt lời cô dâu lại sụt sùi trở lại.
- “Khổ thân con tôi. Thế những từ gì cơ? Người mẹ hỏi.
- “Con không thể nói với mẹ được – chúng quá khủng khiếp. Hãy tới đây cứu con, con xin mẹ đấy!”

“Darling daughter,” the mother continues. “You must tell me what has you so upset. Tell mother. What were the words?”
Still sobbing, the bride says, “Words like ‘dust’, ‘wash’, ‘iron’, and ‘cook’!”

- “Con gái yêu, con phải nói cho mẹ biết điều đã làm con buồn khổ đến vậy. Hãy nói cho mẹ biết những từ đó là gì?” người mẹ kiên nhẫn hỏi.
- “Những từ như ‘hút bụi’, ‘giặt giũ’, ‘là quần áo’ và ‘nấu ăn’!”, cô dâu vừa sụt sùi vừa trả lời.

 

 

15. Người phiên dịch xuất sắc - An excellent interpreter

 

13 20. title 15

Người phiên dịch mỉm cười trả lời:
- “Tôi không hề kể lại câu chuyện mà chỉ nói: “Vị giáo

sư đáng kính của chúng ta vừa kể một câu chuyện cười.

Đề nghị tất cả các bạn cười to lên.”

 

A famous writer who was visiting Japan was invited to give a lecture at a university to a large group of students. As most of them could not understand spoken English, he had to have an interpreter.

Một nhà văn nổi tiếng đang viếng thăm nước Nhật và được mời đến giảng tại một trường đại học cho một nhóm sinh viên. Vì hầu hết sinh viên không nghe được tiếng anh nên ông phải thuê phiên dịch.

During his lecture he told an amusing story which went on for rather a long time. At last, he stopped to allow the interpreter to translate it into Japanese, and was very surprised when the man did this in a few seconds, after which all the students laughed loudly.

Trong khi giảng ông kể lại một câu chuyện vui khá dài. Cuối cùng ông dừng lại để người phiên dịch dịch sang tiếng Nhật. Ông rất ngạc nhiên vì anh phiên dịch đó chỉ kể lại câu chuyện trong vòng có vài giây mà sau đó tất cả sinh viên đều cười ồ lên.

 

After the lecture, the writer thanked the interpreter for his good work and then said to him:
“Now please tell me how you translated that long story of mine into such a short Japanese one.”

Sau buổi giảng nhà văn cảm ơn anh phiên dịch vì đã dịch rất giỏi.

Sau đó ông hỏi:
-“Xin anh cho biết làm thế nào mà anh dịch cả một câu chuyện dài như vậy của tôi sang có một vài lời tiếng Nhật mà thôi?”

“I didn’t tell the story at all,” the interpreter answered with a smile.

I just said, “The honorable lecture has just told a funny story. You with all laugh, please.”

Người phiên dịch mỉm cười trả lời:
- “Tôi không hề kể lại câu chuyện mà chỉ nói: “Vị giáo sư đáng kính của chúng ta vừa kể một câu chuyện cười. Đề nghị tất cả các bạn cười to lên.”

 

16. Một trò ảo thuật mới - A new trick

 

13 20. title 16 

 - “Xin hãy nhìn cậu bé này! Trước đây cậu ấy chưa bao

 giờ trông thấy tôi, có phải thế không, cậu bé?”
 - “Vâng, thưa bố! cậu bé trả lời.”

 

The conjurer was arranging a new stage trick, and on the day before its introduction he asked his young son to help him.

Một người làm trò ảo thuật đang dàn dựng một tiết mục ảo thuật mới trên sân khấu, và hôm trước ngày mở màn anh ta nhờ cậu con trai giúp sức:
“When I ask for a boy to come on the stage, you must come at once. But you must not do anything or say anything that will make the audience think that you know me.”
- “Khi bố mời một cậu bé lên sân khấu, thì con phải lên ngay. Nhưng con không được nói gì hay làm gì khiến khán giả nghĩ là con biết bố đấy nhé.”

The boy said he understood everything and when the conjurer asked for help, he came forward quickly and was invited on the stage. When he got there, the conjurer said:

Cậu bé nói là đã hiểu hết mọi chuyện và khi người diễn trò xin giúp, cậu nhanh chóng đi lên và được mời lên sân khấu. Khi cậu đứng đó, người diễn

trò nói:

“Look at this boy! He has never seen me before,

Have you, my boy?”
“No, father!” answered the boy.”

- “Xin hãy nhìn cậu bé này! Trước đây cậu ấy chưa bao giờ trông thấy tôi,

có phải thế không, cậu bé?”
- “Vâng, thưa bố! cậu bé trả lời.”

 

17. Cứ cho rằng - Pretend

 

13 20. title 17

        

Wife: “wow, thank you, but what about IJK?”

Husband: “I’m Just Kidding!”

 

Although this married couple enjoyed their new fishing boat together, it was the husband who was behind the wheel operating the boat. He was concerned about what might happen in an emergency. So, one day out on the lack he said to his wife.
Mặc dầu đôi vợ chồng đó rất thích đi trên chiếc thuyền đánh cá mới của họ cùng với nhau, nhưng người chồng thường là người ngồi sau tay láI và điều khiển con thuyền. Anh ta lo lắng về điều có thể xảy ra trong trường hợp khẩn cấp. Vì thế một ngày khi đang ở giữa hồ anh ta nói với vợ rằng:

“Please take the wheel, dear. Pretend that I am having a heart attack. You must get the boat safely to shore and dock it.”
So she drove the boat to shore.

“Hãy cầm lấy bánh lái, em yêu. Cứ cho rằng anh đang bị đau tim. Em hãy làm sao để thuyền vào bờ một cách an toàn và cho nó vào bến.”
Người vợ lái con thuyền vào bến.

Later that evening, the wife walked into the living room where her husband was watching television. She sat down next to him, switched the TV channel, and said to him:

Sau đó vào buổi tối, người vợ đi vào phòng khách nơi người chồng đang xem tivi. Chị ngồi xuống cạnh chồng, đổi kênh truyền hình, và nói với anh:

“Please go into the kitchen, dear. Pretend I’m having a heart attack and set the table, cook dinner and wash dishes.”

“Hãy đi xuống bếp, anh yêu. Cứ cho rằng em đang bị đau tim nên hãy dọn bàn, nấu bữa tối và rửa bát đĩa.”

 

18. Một vụ cướp xe hơi - The carjacking

 

13 20. title 18      

“I have a gun and I know how to use it! Get out of the

car, you scumbags!” - “Tôi có một khẩu súng trong tay

và tôi biết cách dùng nó! Hãy ra khỏi chiếc xe, đồ cặn bã!”

 

An elderly woman did her shopping and, upon returning to her car, found four males in the act of leaving with her vehicle. She dropped her shopping bags, drew her handgun, and proceeded to scream at them at the top of her voice:

“I have a gun and I know how to use it! Get out of the car, you scumbags!”

Một bà cụ đi mua sắm xong, quay trở lại nơi đỗ xe ô tô của mình. Cụ thấy bốn gã đàn ông đang định bỏ đi bằng chiếc xe của cụ. Cụ đánh rơi túi hàng, rút khẩu súng ngắn ra, tới gần và gắng hết sức hét lên:
- “Tôi có một khẩu súng trong tay và tôi biết cách dùng nó! Hãy ra khỏi chiếc xe, đồ cặn bã!”


The four men didn’t wait for a second invitation but got out and ran like mad. The woman, somewhat shaken, proceeded to load her shopping bags in the back of the car and get into the driver’s seat. She was so shaken that she could not get her key into the ignition. She tried and tried, until to be no avail.

Bốn gã đàn ông không đợi lời mời tới lần thứ hai mà vội vã ra khỏi xe và chạy như điên. Bà cụ run rẩy, tới đặt túi hàng phía sau xe và ngồi vào chỗ lái. Vì quá lập cập, bà cụ không thể cắm được chìa khóa vào ổ khóa. Bà đã thử đi, thử lại nhưng vẫn chẳng ích gì.


And then it dawned on her why. A few minutes later, she found her own car parked four or five spaces father down. She loaded her bags into her car and drove to the police station.

Và rồi bà cũng hiểu ra nguyên do. Vài phút sau, bà thấy xe của mình đã đậu cách đó khoảng bốn đến năm chổ đậu. Bà chất túi đồ của mình lên xe và lái tới đồn công an gần nhất.


The sergeant, to whom she told the story, nearly tore himself in two the other end of the counter, where four pale males were reporting a carjacking by a mad elderly woman described as: white, less than five feet tall, glasses, curly white hair, and carrying a large handgun.
No charges were filed.

Vị trung sĩ, người đã nghe bà thuật lại câu chuyện, gần như cười vỡ bụng và đưa tay chỉ về phía cuối dãy bàn tiếp tân, nơi bốn người đàn ông mặt xanh mét đang trình báo về vụ cướp xe do một bà lão điên được tả lại như sau: trắng, thấp hơn năm feet, đeo kính, tóc bạc, xoăn và cầm một khẩu súng lục lớn.
Không thấy có vụ tấn công nào như thế được lưu trong hồ sơ.

 

19. Ta hãy phối hợp với nhau - Let's Work Together

 

13 20. title 19

“You go south, and I'll go north,

And we'll report progress every time we meet."                                                                                                                 

“Anh đi hướng Nam, tôi đi hướng Bắc,

Và chúng ta sẽ báo lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.”

 

"Can you tell me how to get to the post office?"

- Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện?

 

"That's just where I want to go. Let's work together.”

- Chính tôi cũng muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau.

 

“You go south, and I'll go north,

And we'll report progress every time we meet."                                                                                                                 

“Anh đi hướng Nam, tôi đi hướng Bắc,

Và chúng ta sẽ báo lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.”

 

13 20. title 19a

 

   “Dog and Cat work together, rare, but true!”

“…chó mèo đang hợp tác với nhau…”

“Anh hãy ôm giữ chặt…tui sắp lấy được rồi…”

“Nhanh lên đi cha nội, cảnh sát đang hụ còi chạy tới đó…”

 

20. Mùa tốt nhất cho táo - The best time for apples

 

13 20. title 20

“Tom, không nói chuyện nữa. Vào mùa nào táo tốt nhất hả?”

 • “Mùa táo tốt nhất là….là khi ông chủ vườn không có nhà,

   Và cũng không có chó ở ngoài vườn ạ.”

 

It was the first lesson after the summer holidays at a small school. The lesson was about the seasons of the year, the teacher said:

Đang trong giờ học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè tại một ngôi trường nhỏ. Bài học nói về các mùa trong năm. Cô giáo giảng:

 

“They are Spring, Summer, Autumn and Winter. In Spring, it is warn and everything begins to grow. In Summer it is hot and there are many flowers in the fields and gardens. In Autumn there are many vegetables and much fruit. Everybody likes to eat fruit. In Winter it is cold and it often rains. Sometimes there is snow on the ground.”

- “Mỗi năm có bốn mùa, đó là: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Mùa xuân trời ấm áp và muôn loài nảy nở sinh sôi. Mùa hè trời nóng nực, có rất nhiều rau và quả, ai cũng thích ăn hoa quả. Mùa đông trời lạnh và thường có mưa, đôi khi còn có tuyết rơi trên mặt đất.”

 

Here the teacher stopped and looked at one of the pupils.

“Stop talking, Tom,” he said. “When is the best time for apples?”

Giảng đến đây, cô giáo nhìn một học sinh nhắc nhở rồi hỏi:

 • “Tom, không nói chuyện nữa. Vào mùa nào táo tốt nhất hả?”

“It is when the farmer is not at home,

 And there is no dog in the garden.” Answered Tom.”

“Mùa táo tốt nhất là….là khi ông chủ vườn không có nhà,

 Và cũng không có chó ở ngoài vườn ạ.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-352.html
 2. https://sites.google.com/site/vietnameselanguagecentre/truyen-cuoi-funny-story
 3. http://www.dreamstime.com/photos-images/direction-signs-south-pole.html
 4. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-353.html
Read 5813 times Last modified on Friday, 13 August 2021 17:43

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên     The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ 25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ Wednesday, 24 November 2021 Right vision, or understanding: understanding that life always... More detail

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
0.png0.png2.png0.png2.png3.png4.png0.png
Today97
Yesterday262
This week1710
This month6263
Total202340

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2024-06-22