Bài Viết Mới - Latest Articles

102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say he ought to have, which...
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which you say he ought to...
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you say he ought to have,...
99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ 99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 “Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động, không thể bị...
98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ 98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ Wednesday, 29 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of wind which you say he ought to take,...
97. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 3 - The Fire – Lửa - Song ngữ 97. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 3 - The Fire – Lửa - Song ngữ Tuesday, 28 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of fire which you say he ought to take,...
96. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 2 - The Water – Nước - Song ngữ 96. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 2 - The Water – Nước - Song ngữ Thursday, 23 June 2022 'Venerable Nâgasena, the five qualities of water which you say he ought to take,...
95. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 1 - The Earth – Mặt Đất - Song ngữ 95. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 1 - The Earth – Mặt Đất - Song ngữ Thursday, 23 June 2022 ... 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the earth which you say he...
94. Chương 2 - Phẩm Biển Cả - bài số 10 - The Sea – Biển cả - Song ngữ 94. Chương 2 - Phẩm Biển Cả - bài số 10 - The Sea – Biển cả - Song ngữ Wednesday, 22 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the sea you say he ought to take, which...
Tuesday, 07 June 2022 - EVDHamma.org

The rain from the monsoon cloud (megha) falls equally on grasses, shrubs, and trees, and they grow to their respective heights. Just so, the monsoon cloud of Buddhist teachings (dharma-megha) is offered impartially to all beings, and they receive it and grow, according to their various capacities.... Cơn mưa từ các đám mây mưa (Megha) rơi đều trên cỏ, cây bụi, và cây, và chúng phát triển chiều cao tương ứng của họ. Chỉ cần như vậy, đám mây gió mùa của giáo lý Phật giáo (dharma-Megha) được phục vụ một cách công bằng cho tất cả chúng sinh, và họ nhận được nó và phát triển, tuỳ theo khả năng khác nhau của họ....

A boy leaves home and wanders from place to place, taking poorly paid jobs where he can find them. At age fifty, he enters a certain city and sees a millionaire, who is in fact his father who has moved to this same city and built himself a large mansion.... Một cậu bé rời khỏi nhà và đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, nhận làm công việc lương thấp, nơi nào đó mà ông có thể tìm thấy chúng. Ở tuổi năm mươi, ông vào một thành phố và thấy một triệu phú, người trong thực tế là cha mình, ông cũng đã chuyển tới cùng một thành phố này và tự mình xây một biệt thự lớn....

An old, wise man returns from his travels to his large and crumbling mansion to find that it is on fire and his many sons are trapped inside. He tells them the situation and calls on them to come out, but they do not understand what the statement "the house is on fire" means, and they are absorbed with their playthings.... Một người đàn ông già, khôn ngoan uyên bát trở về từ chuyến đi của ông đến dinh thự lớn và đổ nát của mình để thấy rằng nó đang cháy và nhiều người con trai của ông đang bị mắc kẹt bên trong. Ông nói với họ tình hình và kêu gọi họ đi ra, nhưng họ không hiểu ông đang nói "ngôi nhà đang cháy" có nghĩa là gì, và chúng đang bị mải mê thu hút với đồ chơi của họ....

Xem Nhiều Nhất - Most Read

102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say... More detail
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which... More detail
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you... More detail
99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ 99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 “Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động,... More detail
98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ 98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ Wednesday, 29 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of wind which you... More detail

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

« June 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
0.png0.png0.png3.png6.png4.png8.png7.png
Today27
Yesterday135
This week162
This month586
Total36487

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2022-07-05